Aandacht voor het coronavirus bij Bureau Wbtv

Bericht 19 maart 2020:

Naar aanleiding van de recent aangescherpte maatregelen vanuit het Kabinet en het RIVM, hebben wij besloten in de periode van 13 maart tot en met 6 april a.s. het thuiswerken voor onze medewerkers in te voeren waar dat kan. We hebben voorafgaand aan dit besluit zorgvuldig gekeken naar de betekenis daarvan voor onze werkprocessen en dienstverlening. Daar waar thuiswerken niet kan omdat dat dit teveel gevolgen heeft voor de doorgang van het proces en daarmee de continuering van de dienstverlening, worden in overleg met intern betrokkenen andere oplossingen gekozen.
 

Wij doen ons best om onze dienstverlening zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. Sommige zaken kunnen door de situatie echter wat langer duren. Zo is het mogelijk dat u minder snel een reactie van ons krijgt dan u van ons gewend bent. Poststukken kunnen niet altijd even adequaat verwerkt worden.

 

Respect en waardering voor initiatieven van tolken en vertalers

Wij begrijpen dat het ook voor veel tolken en vertalers een lastige tijd is. Des te mooier is het dat Bureau Wbtv inmiddels diverse e-mails heeft ontvangen van tolken en vertalers die aangeven gratis beschikbaar te zijn voor tolk- en vertaalwerkzaamheden in de medische sector wegens de situatie rond corona. Een initiatief waar wij veel respect en waardering voor hebben.

 

TVcN adviseert conference call met tolk

Er zijn nog steeds gesprekken die door moeten gaan waarbij een tolk gewenst is, ook vanuit huis. Namens TVcN heeft de Raad voor Rechtsbijstand, waarvan Bureau Wbtv een onderdeel is, advocaten gewezen op de mogelijkheid van een conference call met tolk. Zo kunnen partijen op afstand toch met elkaar communiceren. Lees hier het bericht op de website van de Raad: Tolk gewenst? TVcN adviseert conference call

 

Vragen? Wij zijn gewoon bereikbaar

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar infowbtv@rvr.org of bel met onze helpdesk via 088 - 787 19 20. Wij zijn gewoon telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Meer informatie over het coronavirus

Voor de laatste adviezen en informatie over de risicogebieden, het virus en relevante vragen en antwoorden, verwijzen wij u naar de website van het RIVM