Aanmelden voor vertaaltoetsen van Universiteit van Amsterdam mogelijk

In onze nieuwsbrief van 21 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe vertaaltoetsen Roemeens, Pools, Servisch, Kroatisch, Tsjechisch, Nieuwgrieks, Arabisch (Standaard) en Hebreeuws van de Universiteit van Amsterdam. In dit artikel leest u meer informatie over deze toetsen en de wijze waarop u zich hiervoor kunt aanmelden.

 

Vertaalrichtingen

In eerste instantie gaat het om talen waarvoor het opleidingsaanbod in Nederland beperkt is. In het collegejaar 2017-2018 biedt de Universiteit van Amsterdam toetsen aan in onderstaande vertaalrichtingen:

 

 • Vertaaltoets Nederlands -> Roemeens
 • Vertaaltoets Roemeens -> Nederlands
 • Vertaaltoets Nederlands -> Pools
 • Vertaaltoets Pools -> Nederlands
 • Vertaaltoets Nederlands -> Servisch
 • Vertaaltoets Servisch -> Nederlands
 • Vertaaltoets Nederlands -> Kroatisch
 • Vertaaltoets Kroatisch -> Nederlands
 • Vertaaltoets Nederlands -> Tsjechisch
 • Vertaaltoets Tsjechisch -> Nederlands
 • Vertaaltoets Nederlands -> Nieuwgrieks
 • Vertaaltoets Nieuwgrieks -> Nederlands
 • Vertaaltoets Nederlands -> Arabisch (Standaard)
 • Vertaaltoets Arabisch (Standaard) -> Nederlands
 • Vertaaltoets Nederlands -> Hebreeuws
 • Vertaaltoets Hebreeuws -> Nederlands

 

Inschrijving in het Rbtv

Het certificaat van de toets geeft recht op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) voor de vertaalrichting(en) waarvoor u bent geslaagd. Om in het Rbtv te kunnen worden ingeschreven, moet u via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen. Om uw verzoek compleet te maken moet u een Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een recente pasfoto uploaden.

 

Aanmelden voor een toets

De vertaaltoetsen worden tweemaal per jaar georganiseerd, in oktober en april. Aanmelden voor de vertaaltoets kan tot uiterlijk 1 oktober of 1 april voorafgaand aan de toets via een e-mail naar illustereschool-fgw@uva.nl.


Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de vertaaltoetsen kunt u contact opnemen met de heer D. Perie via D.Perie@uva.nl of 020 - 5254478.
Meer informatie over de onderdelen, de kosten en de beoordeling van een toets vindt u op http://is.uva.nl/nascholing/vertaaltoetsen/vertaaltoetsen.html.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van de Universiteit van Amsterdam in andere talen of toetsen bij andere instellingen.