Aanpassing taallijst: Servokroatisch en Servokroatisch (Bosnisch) vervangen door Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch

In de nieuwsbrief van juli 2016 hebben wij u geïnformeerd over het advies van de Adviescommissie Talen Wbtv om Servokroatisch en Servokroatisch (Bosnisch) van de taallijst te halen. Dat is inmiddels gebeurd. In plaats daarvan kunt u in het online register zoeken op Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch. Graag informeren wij u nogmaals over deze wijziging.

 

Voor het beheer van het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over talen en taalbenamingen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet beëdigde tolken en vertalers op 1 januari 2009 geldt immers een afnameplicht voor opdrachtgevers binnen justitiedomein, waaraan zij niet gebonden zijn als er in een bron- of doeltaal geen tolk of vertaler beschikbaar is in het Rbtv. Misverstanden over de benaming van een taal mogen hierbij niet tot verkeerde inzet van tolken/vertalers leiden. 

 

Vier aparte talen
Zoals u in het vorige artikel over dit onderwerp waarin wij deze wijziging aankondigden al heeft kunnen lezen, hebben na het uiteenvallen van Joegoslavië, de verschillende onafhankelijke staten de plaatselijke standaard tot hun nationale taal uitgeroepen en bestaan er nu formeel gesproken vier talen. De taalbenamingen Servokroatisch en Servokroatisch (Bosnisch) zijn dus verouderd en kunnen niet worden gehandhaafd.

 

Besluitvorming
Naar aanleiding van het advies van de commissie hebben wij de Besluitvorming Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch vastgesteld en op 26 juli 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Wat betekent dit voor u?
De bestaande inschrijvingen in het Rbtv en plaatsingen op de Uitwijklijst als tolk en vertaler Servokroatisch en Servokroatisch (Bosnisch) zijn op 13 september 2016 omgezet. Vanaf die datum kunt u in het Rbtv en op de Uitwijklijst niet meer zoeken op Servokroatisch en Servokroatisch (Bosnisch). In plaats daarvan kunt u zoeken op Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch.

 

In de praktijk
De vier talen zijn onderling goed verstaanbaar en de verschillen tussen de talen en culturen zijn klein. Tolken en vertalers die in één van de talen (Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch) op het vereiste niveau hebben aangetoond, tonen daarmee ook aan dat zij de andere drie talen op het vereiste niveau beheersen. Taalkundig zijn er dus weinig verschillen.
In specialistische terminologie komen wel vaker verschillen voor. In gevallen waarbij specialistische terminologie vereist is (bijv. namen voor gerechten), is het van belang dat u een tolk of vertaler selecteert die specifiek het Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns of Servisch beheerst, om problemen in de communicatie te voorkomen. Wij adviseren u hierover duidelijk te zijn bij het inschakelen van een tolk/vertaler.

 

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar via 088 - 7871920 en per e-mail via infowbtv@rvr.org.
Neem ook eens een kijkje op onze website www.bureauwbtv.nl voor meer informatie.