En we zwaaien met z’n allen naar……

Een uitzwaaiwedstrijd voor Oranje zat er dit jaar niet in. Als kleine compensatie voor teleurgestelde fans neem ik de pen daarom ter hand voor een alternatief uitzwaaimoment, namelijk mijn vertrek als manager Bureau Wbtv bij de Raad voor Rechtsbijstand. Daarmee komt voor mij een einde aan bijna 15 jaar betrokkenheid bij het werk van en met tolken en vertalers. Omdat ik in die periode toch het gezicht van de Raad voor Rechtsbijstand op dit dossier was, is het passend op deze plek even stil te staan bij dat moment.

 

Begin 2002 vroeg het ministerie de Raad voor Rechtsbijstand om het beheer van het Kwaliteitsregister tolken en vertalers (Ktv) over te nemen. Met veel hulp en bereidwilligheid van talrijke stakeholders in dit werkveld heb ik mij met een team medewerkers snel proberen te verdiepen in de aard, historie en complexiteit van taaldiensten. En al gauw ging de oude wijsheid van een Griekse filosoof op: hoe meer je te weten komt, des te meer ontdek je wat je allemaal niet weet.

 

Vanaf 2002 heb ik mij samen met het team verdiept in de bijzondere en boeiende wereld van tolken en vertalers. Ons doel was kwaliteitswaarborging van processen waarbij tolken en vertalers nodig zijn. Hiertoe zijn de afgelopen jaren de nodige stappen gezet, met name rond het register en de kwalificaties van tolken en vertalers.

 

Bureau Wbtv is zich bewust van de omgeving waarin de Wbtv wordt uitgevoerd en de raderen waarmee de hele machinerie draait. In ons meerjarenbeleidsplan 2015-2018 presenteren we onze ambities voor verdere versterking van het stelsel. Daarbij gaat niet alleen aandacht uit naar de kwaliteit van tolken en vertalers, maar ook naar andere factoren zoals afnemers, andere actoren, de afnameplicht en de tarieven die invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit.

 

Om tot doelstellingen op termijn en maatregelen om die te realiseren te komen, hebben we met veel betrokkenen gesproken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de agenda de juiste aandachtspunten benoemt en dat de uitvoering van de plannen het werken van en met tolken en vertalers verder zal versterken. Zelf zal ik dat niet meer van nabij meemaken, maar ik laat Bureau Wbtv met veel vertrouwen achter. Hoewel de manager van dat Bureau misschien wel het meest zichtbaar en bekend is, wordt het echte werk gedaan door een groep ervaren en kundige mensen.

 

Ik ga mij met een andere discipline binnen de Raad bezighouden. De Raad, waarvan ook Bureau Wbtv onderdeel is, is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. In 2015 is de commissie Wolfsen ingesteld die herijking van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand heeft geadviseerd. Ik ga de aanbevelingen uit het rapport van deze commissie uitwerken in concrete beleidsvoornemens, met als doel het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand te verbeteren.

 

Mijn taken zullen grotendeels worden overgenomen door Mirjam Lely-Schuurman. Zij is sinds 2012 teamleider van Bureau Wbtv en geeft in die hoedanigheid leiding aan de afdeling.

 

Ik kijk terug op een heel boeiende periode waarin ik veel inspirerende mensen heb ontmoet en samen heb kunnen werken met fijne collega’s, betrokken professionals en kritische partners. In de afgelopen vijftien jaren heb ik veel respect ontwikkeld voor de moeilijke, maar vooral ook mooie en belangrijke werkzaamheden van en rond tolken en vertalers. Dat respect neem ik als een heel waardevolle levensles mee in mijn verdere bezigheden.

 

Han von den Hoff

(Voormalig) Manager Wbtv