Al Arabiyya instituut aangewezen als taaltoetsdeskundige Arabisch (Standaard)

Het Al Arabiyya instituut is onlangs aangewezen als deskundige voor het afnemen van taaltoetsen Arabisch (Standaard) op C1-niveau. Het Al Arabiyya instituut is in 2011 opgericht door professor dr. Eckehard Schulz, professor aan het Oriental Institute van de Universiteit van Leipzig, Duitsland. Sinds 2011 biedt het instituut een taalvaardigheidstoets Arabisch (Standaard) aan.

 

Voor inschrijving in het Rbtv moeten tolken en vertalers onder andere aantonen dat zij de (toetsbare) taal of talen op minstens C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheersen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een taaltoets van een aangewezen deskundige succesvol af te leggen. Bureau Wbtv kan op verzoek deskundigen aanwijzen die taaltoetsen kunnen afnemen.

 

Aanwijzing op basis van toetskader

Wij wijzen de deskundige aan als wij hebben vastgesteld dat de taaltoets voldoet aan de voorwaarden uit het Taaltoetskader. Hierin staan voorwaarden over onder meer de duur, de wijze van toetsen, het niveau, het toetsmateriaal en de examinatoren. Met een certificaat waaruit blijkt dat u de taaltoets succesvol heeft afgelegd, kunt u aantonen dat u de betreffende taal op het vereiste niveau beheerst.

 

Aangewezen deskundigen

Het Al Arabiyya instituut is toegevoegd aan de lijst met deskundigen voor het afnemen van taaltoetsen Arabisch (Standaard) / Modern Standaard Arabisch.

Klik hier voor een overzicht van alle aangewezen deskundigen

 

Een certificaat volstaat

Bent u geslaagd voor de taaltoets van een aangewezen deskundige? Dan hoeft u voor het aantonen van de taalbeheersing alleen het certificaat te uploaden bij uw verzoek tot inschrijving. U hoeft dus geen informatie mee te sturen over de duur van de toets, de wijze van toetsen, het toetsmateriaal, enzovoort.

 

Meer informatie

Meer informatie over de taaltoets Arabisch (Standaard) op C1-niveau die dit instituut aanbiedt vindt u op www.alarabiyya-institute.com en www.toafl.com.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met professor dr. Eckehard Schulz via info@alarabiyya-institute.com