Bereid u vast voor op het nieuwe register

Zoals u waarschijnlijk weet zet het Programma Tolken in de Toekomst van het ministerie van Justitie en Veiligheid zich in voor een betere waarborging van de kwaliteit en integriteit van tolkdiensten en werkt zij met de afnemende organisaties en het veld aan efficiëntere en moderne werkprocessen. Om de kwaliteitsverbetering te realiseren wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van een vernieuwd register, met een gedifferentieerde inschrijfmogelijkheid. De voorwaarden voor inschrijving zijn nog niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat alle overheidsorganisaties op den duur alleen nog maar tolken en vertalers zullen inzetten die in het register staan. Ook is zeker dat tolken die volgens de huidige systematiek in het register staan ook in de nieuwe systematiek zeker zijn van hun plek in het register.


Altijd kwaliteit als uitgangspunt

Tolken zijn een essentiële schakel in gesprekssituaties binnen de overheid. Zij zorgen ervoor dat de taal geen barrière vormt. Met de inzet van kwalitatief goede tolken zorgen we ervoor dat men elkaar in belangrijke situaties over en weer goed begrijpt zodat procedures zorgvuldig en vlot kunnen verlopen. Door uiteindelijk alleen maar tolken in te zetten die in het register staan, is de overheid er zeker van welke standaarden gehanteerd zijn voor de selectie van deze tolken en is de integriteit op eenduidige wijze gewaarborgd.
 

Vraag naar sterk gekwalificeerde tolken neemt naar verwachting toe

De vraag naar de hoog gekwalificeerde tolken wordt naar verwachting groter met de introductie van de bredere werking van het register en het aanbesteden van de dienstverlening. Afnameplichtige organisaties blijven onverminderd tolken inzetten die voldoen aan de huidige kwalitatief hoogwaardige inschrijfvoorwaarden. Daarnaast gaan ook andere overheidsorganisaties putten uit het register. Dit zal in de toekomstige aanbestedingen nadrukkelijk worden verwerkt in het programma van eisen. In de huidige situatie zijn er voor overheidsorganisaties geen verdere gevolgen wanneer (beargumenteerd) de afnameplicht niet nagekomen wordt. In de nieuwe situatie zal de overheid de mogelijkheid hebben om via contractmanagement de levering van de gevraagde kwalitatieve dienstverlening actief te gaan monitoren. Dit zal leiden tot een veel hoger percentage van tolkopdrachten waarin voldaan is aan de gevraagde inzet dan de circa 50 tot 60 procent die in 2016 en 2017 gerealiseerd werd.
 

Meer informatie

In onze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over de verdere voortgang van het Programma Tolken in de Toekomst.

Het Programma Tolken in de Toekomst geeft ook een eigen nieuwsbrief uit. Wilt u meer informatie over het Programma? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van het Programma. Ga hiervoor naar: https://abonneren.rijksoverheid.nl/ en kies voor de optie ’aanmelden nieuwsbrieven’. Hier kunt u de nieuwsbrief ‘Programma Tolken in de Toekomst’ aanvinken.
 

Gerelateerde berichten