Bijeenkomsten met TVcN en Concorde over contracten tolk- en vertaaldiensten

In april hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over de contracten voor tolk- en vertaaldiensten; één tussen de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) en Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (hierna: TVcN) en een tussen de Raad en Concorde. Hierbij waren ook enkele beroepsorganisaties aanwezig.

 

De Raad regelt de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand in Nederland. De Raad zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot goede en betaalbare dienstverleners en ondersteuning voor juridische problemen. Voor de uitvoering van deze taken geeft de Raad toevoegingen (subsidiebeschikkingen) af aan advocaten, mediators en bewindvoerders. Met die toevoegingen krijgen zij subsidie voor het verlenen van rechtsbijstand aan een rechtzoekende in Nederland.

Vergoeding tolk- en vertaaldiensten

Een deel van die rechtzoekenden en schuldenaren is de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig of heeft documenten die vertaald moeten worden voor de procedure. De advocaat of mediator kan in dat geval een tolkdienst aanvragen bij TVcN of een vertaaldienst bij Concorde. Onder bepaalde voorwaarden worden die diensten vergoed door de Raad.

 

Bespreekpunten

Ieder jaar vinden er bijeenkomsten plaats tussen TVcN en de Raad en tussen Concorde en de Raad. De bijeenkomst met Concorde heeft plaatsgevonden op 4 april en de bijeenkomst met TVcN op 18 april 2017. Hierbij waren ook enkele beroepsorganisaties aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten evalueren de Raad en voornoemde bemiddelingsbureaus de contracten die de Raad voor de tolk- en vertaaldiensten met hen heeft gesloten. Ook wisselen zij informatie uit over de uitvoering van het contract. Dit betekent onder meer dat er een controle op de wettelijke en contractuele afnameplicht plaatsvindt. Uit de controle blijkt dat de afnameplicht wordt nageleefd.

 

Kwartaalcijfers

Op onze website vindt u de kwartaalcijfers van de afgelopen jaren van TVcN waar het gaat om tolkdiensten rechtsbijstand en van Concorde waar het gaat om vertaaldiensten rechtsbijstand.