Bijscholing is maatwerk, uitgangspunt is vertrouwen

Tolken en vertalers zijn werkzaam in alle lagen van de maatschappij. Deze beroepsgroepen worden ingezet bij rechtbanken, notarissen, in de gezondheidszorg, bij maatschappelijke organisaties, Openbaar Ministerie, politie en vele andere vakgebieden. Ook de talen, doelgroepen en onderwerpen waarmee tolken en vertalers te maken hebben, kunnen zeer divers zijn. Bijscholing is dus maatwerk.

 

Relevantie

Als professional houdt u uw vakbekwaamheid uiteraard op peil. Dit doet u vanuit uw verantwoordelijkheidsgevoel om de kwaliteit van uw dienstverlening en uw kennis op peil te houden en te vergroten. De wijze waarop u dit doet is geheel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Het beleid permanente educatie is sinds februari 2015 ingericht om meer maatwerk binnen de bijscholingsverplichting mogelijk te maken en te stimuleren. Wat voor u relevant is, hoeft immers niet relevant te zijn voor uw collega. De keuze om een activiteit te volgen in het kader van uw bijscholing is een bewuste. U zoekt activiteiten die relevant en/of interessant voor u zijn, waarmee u uw kennis en vaardigheden kunt bijhouden of vergroten of nieuwe kennis kunt opdoen. Bureau Wbtv vertrouwt de keuze die u maakt in het kader van uw bijscholing. U weet immers het beste wat goed voor u is. U kunt uw keuze dan ook goed motiveren.

 

Registratie

Als u een activiteit heeft afgesloten in het kader van uw permanente educatie, dan registreert u deze op uw persoonlijke pagina via ‘Mijn Wbtv’. Op deze manier heeft u altijd een compleet overzicht van al uw gevolgde PE-activiteiten en het aantal PE-punten per inschrijving. In ‘Mijn Wbtv’ kunt u ook alle documenten downloaden, ter onderbouwing van uw registratie. U moet hierbij denken aan een bewijs van deelname, het ‘formulier PE-punten scholingsactiviteit’ en/of een ‘formulier PE-punten overige activiteit’ die u op onze site vindt. Wij adviseren u om alle informatie te uploaden, want daarmee is uw registratie compleet. Als u dit niet doet, dan kunnen wij tijdens een controle alsnog om deze informatie vragen. Een registratie moet controleerbaar zijn. Zorg er dus voor dat u de informatie in ieder geval ergens beschikbaar heeft als u deze niet uploadt in ‘Mijn Wbtv’. Denkt u hierbij aan een papieren archief of een archief op uw computer of laptop.

 

Zekerheid over uw PE-registraties

Een aantal tolken en vertalers heeft aangegeven dat zij controle van de PE-punten bij de beoordeling van het verzoek tot verlenging (te) laat vinden. Daarom zullen wij één jaar voordat uw inschrijving verloopt de PE-punten die u op dat moment heeft geregistreerd controleren. Controles zullen steekproefsgewijs plaatsvinden. U ontvangt van ons dus altijd een jaar voor verloop van uw inschrijving schriftelijk bericht of de door u geregistreerde PE-punten akkoord zijn bevonden en of u voldoet aan de bijscholingsverplichting, ongeacht of u in de steekproef valt of niet. Hiermee wordt voortgeborduurd op het vertrekpunt van het nieuwe beleid: vertrouwen.