Bureau Wbtv informeert u over uw geregistreerde PE-punten

In de nieuwsbrief special over permanente educatie van 8 juni 2016 heeft u gelezen dat wij één jaar voordat uw inschrijving verloopt de PE-punten die u op dat moment heeft geregistreerd steekproefsgewijs controleren. Vorige week hebben ongeveer 300 ingeschreven tolken en vertalers een brief van ons ontvangen over hun geregistreerde PE-punten.

 

Een aantal tolken en vertalers heeft aangegeven dat zij controle van de PE-punten bij de beoordeling van het verzoek tot verlenging (te) laat vinden. Wij kunnen ons dit voorstellen. Daarom controleren wij één jaar voordat uw inschrijving verloopt de PE-punten die u op dat moment heeft geregistreerd. Controles vinden steekproefsgewijs plaats. U ontvangt van ons dus altijd één jaar voor verloop van uw inschrijving schriftelijk bericht of de door u geregistreerde PE-punten akkoord zijn bevonden en of u voldoet aan de bijscholingsverplichting, ongeacht of u in de steekproef valt of niet. Hiermee wordt voortgeborduurd op het vertrekpunt van het PE-beleid: vertrouwen.

 

Informatiebrieven

In de brief die u krijgt informeren wij u over het aantal PE-punten dat u in totaal heeft geregistreerd en hoeveel punten daarvan in de categorie ‘scholingsactiviteiten’ vallen en hoeveel in de categorie ‘overige activiteiten’. Daarnaast geven wij in de brief aan of u met de door u geregistreerde PE-punten wel of niet voldoet u aan de wettelijke bijscholingsverplichting.

 

Registreren van PE-punten

Voor het registreren van de PE-punten in 'Mijn Wbtv' verwijzen u naar de uitgebreide handleiding of de instructievideo op https://www.youtube.com/channel/UCiS-jXYCcNmrB0u4eslEoEA.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bijscholingsverplichting? Kijk dan op http://www.bureauwbtv.nl/voor-tolken-en-vertalers/permanente-educatie. Hier vindt u onder andere de voorwaarden die gesteld worden aan permanente educatie, een lijst van erkende opleidingen en veelgestelde vragen over de bijscholingsplicht.