Collegiale toetsing voor IND-tolken

De IND biedt de mogelijkheid tot een collegiale toetsing voor tolken die voor hen tolkdiensten verrichten. De collegiale toetsing die de IND aanbiedt voldoet aan de voorwaarden die het Besluit permanente educatie Wbtv daaraan stelt. Wilt u meer weten of heeft u interesse? In dit artikel leest u er meer over.

Een collegiale toetsing is een methode om uw vaardigheden als tolk te evalueren met hulp van uw (tolk)collega. Wat is collegiale toetsing? U voert een tolkopdracht uit en uw collega observeert u gedurende de tolkopdracht. Door uw collega bij de uitvoering van uw tolkopdracht aanwezig te laten zijn, kunt u na afloop uw optreden onderling evalueren. Ook kunt u bij een andere tolkopdracht uw collega voorzien van feedback. Een collegiale toetsing vindt alleen plaats op initiatief van de tolk en is altijd vrijwillig. De collegiale toetsing vindt altijd plaats na overleg met de IND.

Wilt u weten wat de voorwaarden voor collegiale toetsing door de IND zijn? Neem dan contact op met de IND via coordinatorentolken@ind.minvenj.nl


Hoe worden de PE-punten berekend?

Per activiteit in het kader van collegiale toetsing kunt u 4 PE-punten registreren in Mijn Wbtv. Bij een verzoek tot verlenging tellen maximaal 20 PE-punten in deze categorie mee voor het beoordelen of is voldaan aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst. Na afloop krijgt u een bewijs van deelname, dat u in Mijn Wbtv kunt uploaden onder permanente educatie.


PE blijft ook in nieuw Rbtv verplicht voor verlenging

Elders in deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het Programma Tolken in de Toekomst. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van een nieuw register, met differentiatie van niveaus. Ook in de nieuwe systematiek blijft permanente educatie een verplichting om een inschrijving na vijf jaar te kunnen verlengen. De mogelijkheden om PE-punten te behalen, blijven hetzelfde. Behaalde PE-punten blijven ook in de nieuwe systematiek gelden.