Controleer uw recentelijke aanpassingen in het openbaar register

Heeft u tussen 6 en 10 juli via ‘Mijn Wbtv’ gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de openbaarheid van hun gegevens aan te passen? Dan raden wij u aan die nogmaals te controleren. Die wijzigingen zijn mogelijk door ons overschreven omdat we om veiligheidsredenen alle gegevens die niet openbaar mogen zijn, onlangs opnieuw als zodanig hebben ingesteld.

 

De gegevens bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn op 7 juli jl. overgezet naar een nieuw informatiesysteem, tolken en vertalers hebben toegang gekregen tot ‘Mijn Wbtv’ en kunnen daar een deel van hun eigen gegevens beheren en digitaal diensten afnemen. Ook het openbare register op de Wbtv-website is vernieuwd.


Ondanks een uitvoerige testfase is de omzetting van de gegevens niet vlekkeloos verlopen. Hierdoor werden met name in het openbare register gegevens getoond die daar niet thuis hoorden. Hoewel het daarbij om een beperkte groep mensen gaat, heeft Bureau Wbtv onmiddellijk na ontvangst van de melding besloten het register niet benaderbaar te maken. De gegevens zijn alleen enkele uren op maandagochtend 6 juli en donderdagmiddag 9 juli ten onrechte zichtbaar geweest.

 

Inmiddels is de onderliggende oorzaak opgespoord en de fout hersteld. Voor de zekerheid zijn daarbij wel alle gegevens die niet openbaar mogen zijn, opnieuw als zodanig ingesteld.

 

Indien u inderdaad de afgelopen dagen de openbaarheid van uw gegevens heeft aangepast, verzoeken wij uw gegevens te controleren en deze indien nodig nogmaals te wijzigen. De wijzigingen zijn direct zichtbaar in ‘Mijn Wbtv’ en een dag later terug te vinden in het openbare register op www.bureauwbtv.nl.

 

Wij bieden u onze welgemeende excuses aan voor het eventuele ongemak.