Digitaal aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag mogelijk

Tolken en vertalers kunnen vanaf nu digitaal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor Bureau Wbtv. Het is dan niet meer nodig dat u de VOG-aanvraag indient bij de gemeente. Een digitale VOG-aanvraag scheelt u papierwerk, is sneller en goedkoper. In dit bericht leest u wat er voor u verandert.


Wat heeft u nodig?

Tolken en vertalers die digitaal een Vog willen aanvragen, moeten beschikken over:

 • DigiD;
 • iDEAL;
 • een geldig e-mailadres;
 • en ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen.

Hoe werkt het?

 • Stuur een e-mail naar infowbtv@rvr.org en vermeld hierin duidelijk uw voorletter(s), eventueel tussenvoegsel(s) en uw achternaam. Geef in de e-mail ook aan of u de VOG aanvraagt voor een verzoek tot inschrijving in het Rbtv, een plaatsing op de Uitwijklijst, een verzoek tot verlenging van uw inschrijving in het Rbtv of een verzoek tot verlenging van uw plaatsing op de Uitwijklijst.
 • Bureau Wbtv vraagt de VOG voor u aan.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link en unieke aanvraagcode.
 • U logt in via DigiD, voert ter controle uw geboortedatum en aanvraagcode in en verifieert alle getoonde gegevens.
 • U betaalt vervolgens met iDEAL.
 • U ontvangt een bevestigingsmail met een betalingsbewijs.
 • Justis behandelt de aanvraag en Justis stuurt u het besluit. Meer informatie over de verwerkingstermijn vindt u hier.

Wat zijn de kosten?

Het tarief van de digitale VOG-aanvraag bedraagt € 33,85 (€ 7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente).


Wanneer is een VOG nodig?

U moet een VOG aanvragen bij elk verzoek tot (verlenging van een) inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en bij elk verzoek tot (verlenging van een) plaatsing op de Uitwijklijst.


Niet digitaal aanvragen blijft mogelijk

Het blijft ook mogelijk om een VOG via het papieren aanvraagformulier aan te vragen bij de gemeente.


Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen over de elektronische Vog-aanvraag