Erkende opleidingen versus niet-erkende opleidingen

U kunt bijscholing volgen bij door ons aangewezen opleidingsinstellingen en bij niet-aangewezen opleidingsinstellingen. Maar wat is het verschil?

 

Erkende opleidingen

 

Als u een scholingsactiviteit volgt bij een erkende aanbieder hoeft u alleen een bewijs van deelname c.q. een certificaat bij uw registratie te voegen. De kwaliteit en het deskundigheidsbevorderende karakter zijn vastgesteld in het besluit om de aanbieder aan te wijzen. Het aantal PE-punten dat u hiervoor kunt registreren staat vast. Ook als u de scholingsactiviteit heeft gevolgd vóór de datum van aanwijzing.

 

U moet wel kunnen onderbouwen dat de door u gevolgde scholingsactiviteit voor u relevant is. U moet kunnen uitleggen waarom u een bepaalde scholingsactiviteit heeft gevolgd. Bijvoorbeeld: u heeft een cursus Tolken in strafrecht gevolgd, omdat u regelmatig bij de rechtbank als tolk in strafzaken optreedt of omdat u zich hierin wilt ontwikkelen. Of u bent vertaler Spaans --> Nederlands en u heeft een cursus Spaans op C1-niveau gevolgd, om uw woordenschat te verbreden.

 

Heeft u een scholingsactiviteit gevolgd bij een erkende aanbieder?

Upload dan de volgende documenten: 

  1. een onderbouwing waarom de activiteit relevant is voor uw inschrijving(en). Het Formulier PE-punten scholingsactiviteit helpt u hierbij.
  2. een bewijs van deelname met daarop het aantal PE-punten. De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt de studiebelasting en het aantal PE-punten dat u mag registreren.

Welke opleidingen erkend zijn, vindt u op onze website onder Erkende opleidingen.

 

Niet erkende opleidingen

 

Heeft u een scholingsactiviteit gevolgd bij een niet-erkende opleidingsinstelling?

Upload dan de volgende documenten: 

  1. een onderbouwing waarom de activiteit relevant is voor uw inschrijving(en). Het Formulier PE-punten scholingsactiviteit helpt u hierbij.
  2. de verplichte bijlagen die staan genoemd op het ‘Formulier PE-punten scholingsactiviteit’.

Aan de hand van het PE-beleid mag u zelf het aantal PE-punten vaststellen dat u kunt registreren voor contacturen. Elk contactuur levert één PE-punt op. Uit de stukken moet blijken dat er sprake is van het aantal contacturen dat u in het portaal heeft geregistreerd. Waar het gaat om voorbereiding en huiswerk bepaalt de aanbieder van de scholingsactiviteit hoeveel PE-punten geregistreerd mogen worden.

 

Geaccrediteerd door NVAO

Heeft u een scholingsactiviteit bij een door NVAO geaccrediteerde onderwijsinstelling met goed gevolgd afgerond en daarmee studiepunten conform het European Credit Transfer System (ECTS) behaald? Dan kunt u volstaan met een diploma, certificaat of cijferlijst waaruit het aantal behaalde studiepunten blijkt. 1 ECTS staat gelijk aan 28 uren studiebelasting en dus 28 PE-punten. U moet nog wel schriftelijk onderbouwen waarom u deze bijscholing heeft gevolgd. U kunt hiervoor het Formulier PE-punten scholingsactiviteit gebruiken.