Geef uw mening via ons klanttevredenheidsonderzoek

Binnenkort ontvangt u per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Alle bij Bureau Wbtv geregistreerde tolken en vertalers en afnemers met een inlogaccount voor het Rbtv ontvangen een uitnodiging. Websitegebruikers worden via een link op de Wbtv-site gevraagd de online vragenlijst in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Desan.


Wat vindt u van onze dienstverlening?

Via dit onderzoek willen we te weten komen of onze dienstverlening aansluit bij uw verwachtingen en waar verbetering mogelijk is. U kunt ons daarbij helpen door mee te doen.


Uw mening is belangrijk

Alleen via een goede en betrouwbare respons krijgen wij een beeld van wat u vindt van onze dienstverlening en kunnen wij de uitkomst van het onderzoek gebruiken voor verbetering daar waar nodig. We waarderen het daarom als u meedoet.

De antwoorden worden anoniem verwerkt. We delen de uitkomsten van dit onderzoek met u in een volgende nieuwsbrief.


Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!