Geef uw suggesties door voor verbetering van ‘Mijn Wbtv’

Sinds 7 juli 2015 kunt u uw Wbtv-zaken online regelen via ‘Mijn Wbtv’. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Een flink aantal tolken en vertalers heeft via het portaal zijn of haar gegevens aangevuld en PE-punten geregistreerd. Op korte termijn voeren we nog een aantal aanpassingen door. Dit doen wij op basis van wensen en behoeften die tolken en vertalers aan ons hebben doorgegeven. Graag horen we van u of u tegen andere problemen aanloopt en of u suggesties voor verbetering heeft.

 

Een aantal problemen waar tolken en vertalers bij het gebruik van het portaal tegenaan lopen, is al bij ons bekend. Wij werken er hard aan om deze problemen op te lossen.

 

Het gaat hierbij om de volgende zaken: 

  • Het is op dit moment niet mogelijk om achteraf bijlagen bij geregistreerde PE-activiteiten te uploaden. Bijlagen moeten direct toegevoegd worden. Wij willen het mogelijk maken om ook achteraf documenten te kunnen toevoegen.
  • Als u documenten heeft geüpload bij een openstaande dienst, kunt u dat op dit moment niet zien. Wij willen het mogelijk maken dat u kunt zien welke documenten u bij welke dienst heeft geüpload.
  • Op dit moment is het alleen mogelijk om een pasfoto te uploaden als u een dienst heeft die nog niet afgesloten is, zoals een inschrijving of een verlenging. Wij willen het mogelijk maken om te allen tijde een nieuwe pasfoto te kunnen uploaden.
  • Als u een diploma van een (tolk- of vertaal)opleiding en/of woonervaring openbaar heeft gemaakt, maar dat wilt wijzigen in niet-openbaar, moet u de opleiding of woonervaring eerst verwijderen en vervolgens opnieuw invoeren. Daarna kunt u pas weer kiezen voor het al dan niet openbaar maken van de behaalde diploma’s of woonervaring.
  • Het nieuwe systeem toont niet alle data van beëdiging. Standaard wordt in het nieuwe systeem de meest recente datum van beëdiging vermeld. De huidige situatie verdient niet de voorkeur. Het is dan ook de bedoeling dat over een aantal maanden weer alle beëdigingsdata zichtbaar zijn in het Rbtv. Op dit moment onderzoeken we of en zo ja hoe dit technisch te realiseren is. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.


Heeft u andere suggesties voor verbetering?

Wij nodigen u van harte uit uw suggesties voor verbetering of problemen waar u tegenaan loopt met ons te delen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar infowbtv@rvr.org. Indien mogelijk vragen wij u een schermafdruk mee te sturen.
Wij zullen alle tips verzamelen en serieus bekijken. We kunnen niet garanderen dat wij met alle ideeën ook daadwerkelijk aan de slag gaan.
De ontvangen voorstellen en onze plannen en concrete acties naar aanleiding daarvan koppelen wij aan u terug in een volgende nieuwsbrief.