Heeft u ‘Mijn Wbtv’ al gecheckt en aangevuld?

U bent inmiddels een paar keer geïnformeerd over ‘Mijn Wbtv’. Deze dienst bieden wij aan zodat u snel en eenvoudig uw gegevens kunt controleren en aanpassen. Ook kunt u nieuwe informatie toevoegen, zoals voor welke opdrachtgevers u wilt werken. Heeft u uw persoonlijke pagina al bekeken?


In ‘Mijn Wbtv’ kunt u aangeven of u beschikbaar bent voor opdrachtgevers met een wettelijke of contractuele afnameplicht (inclusief bemiddelingsbureaus) en welke gegevens in het openbare register zichtbaar mogen zijn. Veel tolken en vertalers hebben dit nog niet aangegeven in het portaal. Wij raden u aan uw gegevens te controleren, waar nodig aan te passen en de nog ontbrekende informatie aan te vullen.


Uw beschikbaarheid voor ‘nieuwe’ afnemers

In maart van dit jaar is de afnameplicht uitgebreid met Vluchtelingenwerk Nederland, bijzondere opsporingsdiensten en Dienst Justitiële Inrichtingen. U kunt in ‘Mijn Wbtv’  aangeven of u voor deze instanties wilt werken. Vult u in dat u voor deze opdrachtgevers beschikbaar bent? Dan kunnen zij u benaderen en vergroot u de kans op werk. Geeft u aan dat u niet beschikbaar bent? Dan wordt u niet benaderd door deze opdrachtgevers.

 

U kunt per opdrachtgever een keuze maken. Wilt u bijvoorbeeld wel beschikbaar zijn voor opdrachten van de politie, maar niet voor opdrachten van de IND? Dan kunt u dat in het portaal eenvoudig met vinkjes aangeven. De dienstverlening voor deze opdrachtgevers wordt vrijwel volledig uitgevoerd door bemiddelingsbureaus. In ‘Mijn Wbtv’ kunt u ook aangeven of u voor die bureaus beschikbaar bent of niet.

De uitbreiding naar de opdrachtgevers in ‘Mijn Wbtv’ is een extra service die wij aanbieden.

 

Uw gegevens wel of niet openbaar

U kunt zelf in ‘Mijn Wbtv’ aangeven welke gegevens zichtbaar mogen zijn voor opdrachtgevers en welke gegevens niet. U bent dus niet meer gebonden aan het ‘openbare profiel’ of het ‘beperkte profiel’ zoals we dat tot voor kort kenden. Alleen de minimaal verplichte gegevens zijn altijd openbaar: naam, Wbtv-nummer, afgiftedatum Verklaring omtrent het gedrag, vaardigheden en talencombinaties/vertaalrichtingen waarvoor u staat ingeschreven, eventuele specialisaties en de beëdigingsdatum.

U kunt voor alle persoons- en contactgegevens separaat een keuze maken. Wilt u bijvoorbeeld wel uw e-mailadres aan iedereen tonen, maar niet uw woonadres? Dan kunt u dat in ‘Mijn Wbtv’ eenvoudig met vinkjes aangeven.

 

Uw PE-punten registreren

Heeft u PE-punten behaald, maar deze nog niet geregistreerd in ‘Mijn Wbtv’? Dan raden wij u aan dit zo snel mogelijk te doen. Een tip: zorg ervoor dat u, voordat u uw PE-punten gaat registreren, een scan van het certificaat, bewijs van deelname of diploma en het ingevulde registratieformulier op uw computer klaar heeft staan. Dan hoeft u alleen nog maar het aantal PE-punten in te voeren en de bijbehorende stukken te uploaden.