Hoe om te gaan met docentschap, stage en werkbezoek?

Tolken en vertalers stellen ons regelmatig de vraag hoe zij moeten omgaan met het registreren van PE-punten voor docentschap en stage/werkbezoek. Om een ieder op dezelfde wijze te informeren worden deze categorieën in dit artikel kort toegelicht.

 

Docentschap:
Docentschap valt onder de categorie ‘Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker’. Het enige criterium is dat de activiteit van toegevoegde waarde is om kennis op peil te houden. Of de activiteit van toegevoegde waarde is en daarmee voor PE-punten in aanmerking komt, is per tolk of vertaler verschillend. Ook hier is de individuele relevantie doorslaggevend. Docentschap aan de Volksuniversiteit, privéles of een cursus voor beginners geven, het komt allemaal voor PE-punten in aanmerking. Of u nu les geeft op universitair niveau of op mbo-niveau; als u kunt uitleggen wat voor u de toegevoegde waarde is geweest, dan kunt u voor deze activiteit PE-punten registreren.

 

Stage/werkbezoek:
In de Nadere regels Besluit PE is het uitgangspunt dat per stage/werkbezoek 2 PE-punten geregistreerd kunnen worden. Regelmatig stellen tolken en vertalers ons de vraag of voor meerdaagse stages ook maar 2 PE-punten kunnen worden geregistreerd. Hier kunt u op een praktische wijze mee omgaan. Bij meerdaagse stages kan per dag 2 PE-punten worden geregistreerd. Het maximaal aantal PE-punten dat meetelt voor de verlenging blijft 10. Dus loopt u vijf dagen stage bij een instelling, dan kunt u elke dag als afzonderlijke stage registreren en hiermee het maximaal aantal PE-punten in deze categorie krijgen. De overige voorwaarden voor een stage blijven van kracht en kunt u hier lezen.