Integrale tolktoets Arabisch (Syrisch)

Eind 2014 hebben wij u in onze nieuwsbrief geïnformeerd over de opheffing van de SNEVT. Hiermee verdwenen ook de zogeheten Rbtv-toetsen. Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen gaande.

 

Pilot KTV Kennisnet
KTV Kennisnet heeft zich recent gemeld met een opzet voor een tolktoets Arabisch (Syrisch). De door KTV Kennisnet aangeleverde opzet voor een integrale tolktoets voor het Arabisch (Syrisch) is door Bureau Wbtv getoetst aan het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden. Bureau Wbtv heeft de totstandkoming van deze toets ondersteund.

 

Inschrijving in het Rbtv
Indien u de tolktoets Arabisch (Syrisch) met goed gevolg afrondt, dan kunt u als tolk Nederlands « Arabisch (Syrisch) in het Rbtv ingeschreven worden. U moet nog wel een recente Verklaring omtrent het gedrag en enkele administratieve stukken aanleveren om uw verzoek tot inschrijving compleet te maken.

 

Beperkt aantal plaatsen
KTV Kennisnet biedt deze toets in een pilot aan. Hierdoor zijn het aantal plaatsen beperkt. Inmiddels zijn alle toetsdagen volgeboekt en werkt KTV Kennisnet met een wachtlijst. Meer informatie leest u hier.

 

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de pilot, eventuele toetsen van KTV Kennisnet in andere talen of toetsen bij andere instellingen.