Integrale tolktoets Tigrinja

Eind 2014 hebben wij u in onze nieuwsbrief geïnformeerd over de opheffing van de SNEVT. Hiermee verdwenen ook de zogeheten Rbtv-toetsen. Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen gaande.

 

KTV Kennisnet

KTV Kennisnet heeft zich recent gemeld met een opzet voor een tolktoets Tigrinja. Bureau Wbtv heeft de door KTV Kennisnet aangeleverde opzet voor een integrale tolktoets voor het Tigrinja getoetst aan het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.

 

Inschrijving in het Rbtv

Indien u de tolktoets Tigrinja met goed gevolg afrondt, kunt u als tolk Nederlands - Tigrinja in het Rbtv ingeschreven worden. U moet dan wel via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen en een recente Verklaring omtrent het gedrag en enkele administratieve stukken uploaden om uw verzoek compleet te maken.

 

Beperkt aantal plaatsen

KTV Kennisnet biedt deze toets in het najaar van 2016 aan. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie over de tolktoets Tigrinja leest u op http://www.ktv-kennisnet.nl/nl/nieuws/3

 

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Kennisnet in andere talen of toetsen bij andere instellingen.