Jaarverslag Klachtencommissie Wbtv 2018

De Klachtencommissie Wbtv stelt jaarlijks een openbaar verslag op van de door haar behandelde klachten met daarin ten minste het aantal klachten en de aard van de klachten.


In het verslag worden zowel klachten die op grond van de Wbtv zijn ingediend, als de klachten die door de commissie op grond van mandaatverlening door de IND zijn behandeld, toegelicht.
 

Het verslag is toegezonden aan de minister van Justitie en Veiligheid en via deze nieuwsbrief en www.bureauwbtv.nl te lezen door opdrachtgevers met een afnameplicht en overige geïnteresseerden.
 

Hier vindt u het volledige jaarverslag