Koerdisch Kermandji (Turkije) en Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) vervangen Koerdisch (Kermandji) en Koerdisch (Bahdini)

Wij hebben de Adviescommissie Talen Wbtv (hierna: de commissie) gevraagd ons te adviseren over het Koerdisch Kermandji. Dit deden wij onder andere naar aanleiding van signalen van de IND, die soms problemen ondervindt bij de inzet van tolken Koerdisch Kermandji. De commissie adviseert de taallijst aan te passen. In dit bericht leest u wat er verandert en wat de wijzigingen voor u als afnemer van tolk- en vertaaldiensten betekenen.


Voor het beheer van het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over talen en taalbenamingen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet beëdigde tolken en vertalers op 1 januari 2009 geldt immers een afnameplicht voor opdrachtgevers binnen justitiedomein. Misverstanden over de benaming van een taal mogen hierbij niet tot een verkeerde inzet van tolken en vertalers leiden.


Taalkundige verschillen

Uit onderzoek van de commissie blijkt dat er taalkundige verschillen zijn tussen het gesproken Koerdisch Kermandji van Turkije en het gesproken Koerdisch Kermandji van Syrië/Irak. De verschillen betreffen vooral de woordenschat en dan met name op het gebied van termen voor onderwijs en onderwijsinstellingen, ambtelijke en juridische termen en technische termen. Het Kermandji van Turkije heeft voor die domeinen veel Turkse termen geleend, terwijl in Syrië en Irak Arabische woorden zijn geleend. Daarnaast speelt het probleem dat in de praktijk een standaard voor uitspraak, zinsbouw en woordenschat ontbreekt. Er is geen staat die onderwijs in een gestandaardiseerde variant van het Kermandji aanbiedt.

 

Het advies

De commissie adviseert voor het Koerdisch Kermandji Turkije en het Koerdisch Kermandji Syrië/Irak aparte tolken in te zetten. Het Koerdisch (Bahdini) wordt beschouwd als een variant van het Koerdisch Kermandji en kan van de taallijst worden geschrapt. Daarnaast adviseert de commissie om het Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan) toe te voegen aan de taallijst. Tot slot stelt de commissie vast dat er verschillende geschriften van het Koerdisch Kermandji worden gehanteerd.

 

De besluitvorming

Naar aanleiding van het advies van de commissie hebben wij de Besluitvorming Koerdisch Kermandji vastgesteld en op 30 mei 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

De bestaande inschrijvingen in het Rbtv en plaatsingen op de Uitwijklijst als tolk en vertaler Koerdisch (Kermandji) en Koerdisch (Bahdini) worden op 10 juli 2018 omgezet. Vanaf die datum kunt u in het Rbtv en op de Uitwijklijst niet meer zoeken op Koerdisch Kermandji en Koerdisch Bahdini. In plaats daarvan kunt u zoeken op Koerdisch Kermandji (Turkije), Koerdisch Kermandji (Syrië/Irak) en Koerdisch Kermandji (Azerbeidzjan). 

 

Eigen systemen aanpassen

De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de inrichting van systemen die afnemers gebruiken. Veel afnemers werken met een eigen systeem dat gekoppeld is aan het Rbtv, zoals Smartflow. Wij verzoeken u de wijzigingen door te voeren in uw eigen systeem, zodat u ook in de toekomst de juiste tolk/vertaler op de juiste plaats inzet.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via 088 - 787 1920 en per e-mail via infowbtv@rvr.org. Of kijk op www.bureauwbtv.nl voor meer informatie.