KTV Kennisnet biedt nieuwe tolk- en vertaaltoetsen aan

KTV Kennisnet heeft tolktoetsen Nederlands <-> Arabisch (Tunesisch) en Nederlands <-> Berber (Tashelhit) en vertaaltoetsen Nederlands -> Turks en Turks -> Nederlands ontwikkeld. Wij hebben de opzet voor deze toetsen beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden. Het certificaat van deze toetsen geeft recht op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ook kunt u hiermee voorsorteren op inschrijving in het nieuwe gedifferentieerde register, in het kader van het Programma Tolken in de Toekomst.


Recht op inschrijving in het huidige Rbtv

Als u deze tolk- of vertaaltoets(en) met goed gevolg afrondt, kunt u voor de betreffende talencombinatie(s) of vertaalrichting(en) in het Rbtv worden ingeschreven. U moet dan wel een verzoek tot inschrijving indienen, een Verklaring omtrent het gedrag volgens profiel 80 (niet ouder dan drie maanden) en een recente pasfoto uploaden om uw verzoek compleet te maken. Bureau Wbtv biedt u de mogelijkheid dit snel en makkelijk online te doen, via ‘Mijn Wbtv’. Ook het aanvragen van de VOG kan digitaal.


Ook voor inschrijving in het nieuwe register

Elders in deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het Programma Tolken in de Toekomst. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling en invulling van een nieuw register, met differentiatie van niveaus.

Het certificaat van een tolk- of vertaaltoets van KTV Kennisnet geeft ook in de nieuwe systematiek recht op inschrijving in het register. U kunt ervoor kiezen een toets af te leggen als het nieuwe register is geïntroduceerd. Maar u kunt ook nu vast op de nieuwe systematiek voorsorteren door ervoor te zorgen dat u aan de inschrijfvoorwaarden voldoet. Het staat vast dat tolken en vertalers die volgens de huidige systematiek in het Rbtv staan ook in de nieuwe systematiek zeker zijn van een plek in het register. Let op: alleen als u in het register staat, kunt u opdrachten voor de overheid gaan uitvoeren!


Inschrijven voor een toets

Wilt u deelnemen aan een toets? Schrijf u dan in via de website van KTV Kennisnet. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de toets.


Meer informatie

Hier vindt u een overzicht van alle tolk- en vertaaltoetsen die in Nederland en België worden aangeboden, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Rbtv. Ook voor inschrijving in het nieuwe register.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Kennisnet in andere talen of toetsen bij andere instellingen.