KTV Kennisnet biedt nieuwe tolktoets Portugees aan

KTV Kennisnet heeft een tolktoets Portugees ontwikkeld, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als tolk Nederlands <-> Portugees.

 

KTV Kennisnet heeft zich recent gemeld met een opzet voor een tolktoets Nederlands <-> Portugees. Wij hebben de opzet voor deze toets beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.

 

Inschrijving in het Rbtv

Indien u de tolktoets Portugees met goed gevolg afrondt, kunt u voor deze talencombinatie in het Rbtv worden ingeschreven. U moet dan wel via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen en een recente Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een pasfoto uploaden om uw verzoek compleet te maken.

 

Inschrijven voor de tolktoets

Wilt u deelnemen aan de tolktoets Nederlands <-> Portugees? Schrijf u dan in via de website van KTV Kennisnet. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de toets.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Kennisnet in andere talen of toetsen bij andere instellingen.