KTV Toetsing biedt tolktoets Berber (Tarifit) aan

KTV Toetsing (onderdeel van KTV Kennisnet) heeft een tolktoets Nederlands <-> Berber (Tarifit) ontwikkeld, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) als tolk Nederlands <-> Berber (Tarifit).

KTV Toetsing heeft zich recent gemeld met een opzet voor een tolktoets Nederlands -Berber (Tarifit). Wij hebben deze opzet beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.

Inschrijving in het Rbtv
Indien u de tolktoets Nederlands <-> Berber (Tarifit) met goed gevolg afrondt, kunt u voor deze talencombinatie in het Rbtv worden ingeschreven. U moet dan wel via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen en een Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een pasfoto uploaden om uw verzoek compleet te maken.

Inschrijven voor de tolktoets
Wilt u deelnemen aan de tolktoets Nederlands <-> Berber (Tarifit)? Schrijf u dan in via de website van KTV Kennisnet. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de toets.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Toetsing in andere talen of toetsen bij andere instellingen.