KTV Toetsing biedt vertaaltoetsen Nederlands -> Duits en Duits-> Nederlands aan

KTV Toetsing (onderdeel van KTV Kennisnet) heeft twee nieuwe vertaaltoetsen ontwikkeld, waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) voor de betreffende vertaalrichting.

KTV Toetsing heeft zich recent gemeld met een opzet voor vertaaltoetsen:

  • Duits -> Nederlands
  • Nederlands -> Duits

Wij hebben de opzet voor deze toetsen beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.


Inschrijving in het Rbtv

Indien u een van bovenstaande toetsen met goed gevolg afrondt, kunt u voor deze vertaalrichting(en) in het Rbtv worden ingeschreven. U moet dan wel via ‘Mijn Wbtv’ een verzoek tot inschrijving indienen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een recente pasfoto uploaden om uw inschrijvingsverzoek compleet te maken.


Inschrijven voor de toets

Wilt u deelnemen aan een vertaaltoets? Schrijf u dan in via de website van KTV Kennisnet. Ook vindt u daar meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de toets.


Meer informatie

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen van KTV Toetsing in andere talen of toetsen bij andere instellingen.
Hier vindt u een overzicht van alle door ons erkende tolk- en vertaaltoetsen