Kwaliteitsinstituut verwelkomt nieuwe leden

Per 1 oktober 2018 heeft Bureau Wbtv twee nieuwe leden verwelkomd bij het Kwaliteitsinstituut, het beleidsmatig adviesorgaan van Bureau Wbtv: mevrouw Marijke Roelofsen (tolk en vertaler Portugees) en mevrouw Agnes de Bie-Kerékjártó (tolk en vertaler Hongaars).

Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe leden met hun kennis en vaardigheden een waardevolle bijdrage aan het Kwaliteitsinstituut zullen leveren.

 

Samenstelling

De totale samenstelling van het Kwaliteitsinstituut is sinds 1 oktober 2018 als volgt:

  • Dhr. mr. R.G.A. (Ralph) Beaujean, voorzitter
  • Dhr. J.F.M. (Jos) Fuchs, plaatsvervangend voorzitter
  • Mw. dr. ir. J. (Hanneke) Bot
  • Dhr. R.B. (Ralph) Schmitt
  • Dhr. mr. P.L.M. (Paul) Stieger
  • Dhr. mr. E.J.L. (Erwin) van de Glind
  • Mw. drs. S.A. (Sjokean) Oosterbaan
  • Mw. drs. A.G.S.E. (Simone) van de Wijdeven
  • Mw. mr. M.I. (Marijke) Roelofsen
  • Mw. dr. A.M. (Agnes) de Bie-Kerékjártó

De adviescommissie wordt ondersteund door de secretaris van de commissie. De secretaris werkt bij Bureau Wbtv.

 

Doel en taakstelling

Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en/of de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wbtv.
 

Meer informatie

Meer informatie, waaronder de tekst van de Wbtv en het Besluit btv en de taakstelling en samenstelling van het Kwaliteitsinstituut, is te vinden op www.bureauwbtv.nl.