Medewerker aan het woord: Fouad Kabbouti

Bij Bureau Wbtv werken we dagelijks met een enthousiast team aan de uitvoering van de Wbtv en verwante projecten. Wij laten u graag kennismaken met de mensen van onze organisatie. In deze nieuwsbrief maakt u nader kennis met Fouad Kabbouti, stafmedewerker/jurist bij Bureau Wbtv.

 

Fouad Kabbouti is jurist en werkzaam als stafmedewerker bij Bureau Wbtv sinds 1 mei 2012. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het evalueren en ontwikkelen van (nieuwe) beleidskaders en het geven van voorlichting over de werking van de Wbtv. Tevens vertegenwoordigt hij de minister van Veiligheid en Justitie in bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures. Ook is hij vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van het huidige PE-beleid.

 

Fouad is geboren in ’s-Hertogenbosch en heeft na zijn middelbare school de opleiding Management, Economie en Recht aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch afgerond. Vervolgens rondde hij de opleiding Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit af. Fouad is privaatrechtelijk afgestudeerd. Na ruim tien jaren werkzaam te zijn geweest als jurist binnen de gemeentelijke overheid, maakte Fouad de overstap naar Bureau Wbtv.

 

Fouad: "Beginnen bij Bureau Wbtv was een grote uitdaging voor mij. Het is een specialistisch vakgebied, met een relatief korte wetsgeschiedenis. Om de wet op een goede manier uit te voeren, moet je goed nadenken over de beleidskeuzes die je als uitvoerende organisatie maakt. Ik vind het een grote uitdaging om kaders te ontwikkelen en daarbij los te komen van het bureau en in overleg te treden met verschillende actoren. Als je dit goed doet, dan is het uitleggen van gemaakte keuzes ook makkelijker. Dit heb ik ervaren met de ontwikkeling van het huidige PE-beleid. Dit heeft een lange aanloop gehad, zodat er voldoende draagvlak zou zijn. Vervolgens hebben mijn collega’s en ik heel veel tijd gestoken in het geven van presentaties, webinars en voorlichtingsbijeenkomsten. Hoewel het onmogelijk is om iedereen voor de volle 100% tevreden te stellen, kijken we er met zijn allen met een goed gevoel op terug. Dit heeft ons gesterkt in het gevoel dat in direct contact komen met tolken, vertalers, beroepsverengingen en aanbieders van scholingsactiviteiten heel waardevol is. Daar zullen we de komende tijd dan ook op in blijven zetten".

 

Naast zijn werkzaamheden voor Bureau Wbtv is Fouad in het dagelijks leven getrouwd en vader van twee zonen. Ook is hij gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid in ’s-Hertogenbosch.