Medewerker aan het woord: Janne van Vlerken

Bij Bureau Wbtv werken we dagelijks met een enthousiast team aan de uitvoering van de Wbtv en verwante projecten. Wij laten u graag kennismaken met de mensen achter onze organisatie. In deze nieuwsbrief maakt u nader kennis met Janne van Vlerken. Ze is op 5 april gestart bij Bureau Wbtv. Ze ondersteunt als medewerker de activiteiten en andere medewerkers.

 

Janne: “Deze baan past mooi bij mijn studie Rechtsgeleerdheid. Ik ben in november 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hiervoor was ik werkzaam bij het UWV in Eindhoven op de afdeling Handhaving. Die functie was tijdelijk, waardoor ik op zoek ben gegaan naar een andere leuke baan. Toen ik de vacature van Bureau Wbtv zag, heb ik gesolliciteerd. In de korte periode dat ik hier nu werk, heb ik al veel geleerd. Ik heb leuke collega’s en het voelt als een team.”

 

Janne had er geen idee van dat er in Nederland zoveel tolken en vertalers actief waren, voordat ze bij Bureau Wbtv aan de slag ging. Ze heeft veel respect gekregen voor de beroepsbeoefenaren. “Janne: Tolken en vertalers zijn enorm belangrijk waar het gaat om de rechten van anderstalige burgers. Het lijken me moeilijke beroepen. Je moet niet alleen de taal goed kunnen schrijven of spreken, maar ook kennis hebben van de culturen en weten wat je als tolk of vertaler wel en niet mag doen. Daarom moeten we zeker weten dat tolken en vertalers over de benodigde competenties beschikken als we ze inschrijven.”

 

Janne houdt zich, na een intensieve inwerkperiode, vooral bezig met het beoordelen van verzoeken tot inschrijving, specialisatie en verlenging en het beantwoorden van vragen aan de (telefonische) helpdesk. Daarnaast verricht zij allerlei voorkomende ondersteunende werkzaamheden.

 

Naast haar werkzaamheden voor Bureau Wbtv is Janne in het weekend teamleider bij een supermarkt en speelt ze hockey.