Medewerker aan het woord: Mirjam Lely-Schuurman

Bij Bureau Wbtv werken we dagelijks met een enthousiast team aan de uitvoering van de Wbtv en verwante projecten. Wij laten u graag kennismaken met de mensen achter onze organisatie. In deze nieuwsbrief maakt u nader kennis met Mirjam Lely-Schuurman, teamleider van Bureau Wbtv.

 

Mirjam is al langere tijd werkzaam bij de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad), waarvan Bureau Wbtv een onderdeel is. Na haar studie Nederlands Recht in Groningen is ze in 2004 begonnen bij de Raad. Hier heeft ze verschillende functies gehad. Zo is ze griffier geweest van de Commissie voor bezwaar bij de afdeling gefinancierde rechtsbijstand, stafmedewerker bij het Kwaliteitsregister tolken en vertalers (de voorloper van het huidige Rbtv), stafmedewerker en jurist bij Bureau Wbtv en nu is ze bij die afdeling teamleider. Dat doet ze sinds eind 2012.

 

In de functie van teamleider is het haar taak om de medewerkers van Bureau Wbtv aan te sturen. Dit doet zij na overleg met de (nieuwe) manager over de richting en te behalen doelen. Sinds het vertrek van voormalig manager Han von den Hoff in juni van dit jaar, heeft zij grotendeels zijn taken overgenomen. Dit houdt onder andere in dat zij gesprekspartner en aanspreekpunt is voor diverse partijen binnen de branche en - in samenwerking met de manager en medewerkers - een meerjarenplanning opstelt en zorgt dat daaraan uitvoering wordt gegeven. Ook onderhoudt ze contact en zorgt ze voor afstemming met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Mirjam: "Het feit dat er steeds nieuwe dingen te leren en te ontdekken zijn maakt het werk afwisselend en daarmee voor mij nog steeds leuk en interessant. Ik vind het leuk om aan een groep (aspirant) tolken en vertalers een presentatie te geven, om op beleidsniveau mee te denken over de uit te zetten lijnen van de komende jaren, maar ook om (bege)leiding te geven aan het team en de individuele medewerkers in hun ambities. Op dit moment zijn we, naast de reguliere werkzaamheden, vooral bezig met de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Daarin presenteren we onze ambities voor verdere versterking van het stelsel. Daarbij gaat niet alleen aandacht uit naar de kwaliteit van tolken en vertalers, maar ook naar andere factoren zoals de invloed van afnemers op de kwaliteit van de tolk- en vertaaldiensten, de afnameplicht en de tarieven die invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit. Een ander speerpunt de komende tijd is om te onderzoeken of er nieuwe/andere mogelijkheden zijn om toe te treden tot het register. Uiteraard zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit."

 

Naast haar werkzaamheden voor Bureau Wbtv is Mirjam in het dagelijks leven getrouwd en moeder van twee kinderen. In haar vrije tijd sport ze graag.