Medewerker aan het woord

Bij Bureau Wbtv werken we dagelijks met een enthousiast team aan de uitvoering van de Wbtv en verwante projecten. Wij laten u graag kennismaken met de mensen van onze organisatie. In deze nieuwsbrief maakt u nader kennis met Suzanne van de Grint, administratief medewerker bij Bureau Wbtv.

 

Suzanne is sinds december 2009 administratief medewerker bij Bureau Wbtv. Hiervoor werkte ze in het bedrijfsleven. Ze vindt het prettig dat ze nu bij een organisatie werkt die voorziet in een maatschappelijke behoefte zonder naar winst te streven.

 

Suzanne begon bij Bureau Wbtv met de ondersteuning van de juristen in bezwaar- en beroepsprocedures. Haar belangrijkste taak was het samenstellen van dossiers voor de leden van de bezwaarcommissie, ter voorbereiding op een zitting. Dat doet ze nog steeds. Suzanne: “Het is van belang dat dit zorgvuldig gebeurt. Er mogen geen stukken ontbreken.” Naast een ondersteunende rol bij bezwaar en beroep verricht Suzanne alle voorkomende administratieve werkzaamheden.

 

Suzanne: “Ik zorg voor de postregistratie en verwerk de ontvangen documenten in ons informatiesysteem. Daarnaast zorg ik voor het innen van de leges en het aanvragen en versturen van de legitimatiepassen btv. Tot voor kort registreerde ik ook de PE-punten voor tolken en vertalers en paste ik op verzoek hun gegevens aan. Sinds we zijn overgestapt op een digitaal systeem, beheren tolken en vertalers zelf hun gegevens in ‘Mijn Wbtv’. Fysieke dossiers zijn er bijna niet meer. Twee van mijn werkzaamheden, het samenstellen en het archiveren van dossiers, zijn daarmee komen te vervallen. Ook het aantal poststukken dat wij ontvangen neemt af, omdat tolken en vertalers zelf documenten kunnen uploaden via het portaal.”

 

"‘Mijn Wbtv’ is een positieve ontwikkeling voor beide partijen"

 

Suzanne: “Het digitale werken was even wennen, maar heeft ook voordelen. Wat eerder met de hand moest worden gedaan, kan nu binnen enkele seconden worden gerealiseerd. Omdat tolken en vertalers veel zaken zelf regelen via ‘Mijn Wbtv’, nemen veel routinematige handelingen af. In plaats van het verwerken van gegevens, houd ik me nu meer bezig met het controleren van gegevens. Ook voor tolken en vertalers is het een positieve ontwikkeling. Het feit dat zij te allen tijde inzage hebben in hun gegevens en deze zelf snel en eenvoudig kunnen aanpassen, is een enorme vooruitgang.”

 

Nu er door de digitalisering minder administratief werk ligt, verricht Suzanne ook hand- en spandiensten voor Bureau Wsnp. Bureau Wbtv en Bureau Wsnp delen één kantoorruimte. De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Iets heel anders dus dan de Wbtv, maar dat maakt het werk voor Suzanne afwisselend.

 

Suzanne heeft sinds haar aanstelling bij Bureau Wbtv veel geleerd, ook over de beroepen van tolk en vertaler. Suzanne: “Het is belangrijk dat er gekwalificeerde tolken en vertalers zijn. Anderstalige burgers zijn van hen afhankelijk. Niet alleen in gerechtelijke procedures en asielprocedures, maar ook daarbuiten.”

 

Suzanne is blij dat ze heeft mogen bijdragen aan de in- en uitvoering van het Wbtv-systeem. “In 2010 waren we net begonnen met de uitvoering van de nieuwe wet voor tolken en vertalers. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er veel veranderd, in positieve zin. Bureau Wbtv is wat betreft kennis en ervaring gegroeid en de dienstverlening is professioneler geworden.”