Nevero toegevoegd aan lijst met erkende PE-aanbieders

Bureau Wbtv kan op verzoek aanbieders van scholingsactiviteiten aanwijzen. Wij houden een lijst bij van deze erkende onderwijsinstellingen. Nevero is aan de lijst toegevoegd. In dit artikel vindt u een actueel overzicht van de erkende opleidingen.

Wilt u bijscholing volgen waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vaststaat? Dan kunt u scholingsactiviteiten volgen bij onderwijsinstellingen die door ons zijn aangewezen. Aangewezen instellingen noemen we erkende opleidingen.


Welke opleidingen zijn erkend?

Hier vindt u een overzicht van alle erkende opleidingen. Deze instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen.

 

Heeft u bijscholing gevolgd bij een erkende opleiding?

Dan kunt u volstaan met het uploaden van een bewijs van deelname, diploma of certificaat. Het aantal PE-punten dat u voor de activiteit kunt registreren staat vast.
Let wel: of een activiteit relevant is voor u, blijft een individuele afweging.

 

Controle

Wij blijven de kwaliteit van de erkende opleidingen controleren. Blijkt dat die niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunnen wij de aanwijzing intrekken. Dat heeft echter geen gevolgen voor de PE-punten die u tot dan toe heeft verworven.

 

Meer weten?

Meer informatie over de verplichte bijscholing vindt u in het Besluit permanente educatie en in de Nadere regels Besluit permanente educatie. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur contact op met onze telefonische helpdesk via 088 - 787 1920 of stuur een e-mail naar infowbtv@rvr.org