Niet-Nederlandse verklaringen ten onrechte door gerechtshof buiten beschouwing gelaten

Het Gerechtshof Den Bosch geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting door een overgelegde verklaring in de Duitse taal buiten beschouwing te laten, zonder te beoordelen of een vertaling in de omstandigheden van het geval noodzakelijk of wenselijk is en door andere producties zonder meer buiten beschouwing te laten op de grond dat die niet in het Nederlands zijn gesteld.

 

De rechter moet in beginsel acht slaan op producties in een vreemde taal, als hijzelf en de wederpartij een vertaling niet nodig hebben voor een goede beoordeling van de inhoud van de producties. Het overleggen van een vertaling van een productie gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal is in beginsel niet nodig. Een vertaling is in beginsel wel noodzakelijk als de productie in een andere vreemde taal is gesteld. Ontbreekt een noodzakelijk of wenselijk geachte vertaling, dan moet de gelegenheid worden geboden alsnog een vertaling in te brengen.

 

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

 

Meer informatie vindt u ook op www.cassatieblog.nl.