Nieuwe SIGV-opleidingen Sociaal Tolken voor Palestijns-Jordaans, Soedanees, Egyptisch en Marokkaans

De Stichting Instituut Gerechtstolken & -vertalers (SIGV) heeft zich recent gemeld met een opzet voor een opleiding Sociaal Tolken Arabisch (Palestijns-Jordaans), Arabisch (Soedanees), Arabisch (Egyptisch) en Arabisch (Marokkaans). Wij hebben de door SIGV aangeleverde opzet voor de opleidingen en de afsluitende integrale tolktoetsen beoordeeld aan de hand van het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden.

Inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)
Indien u de opleiding Sociaal Tolken in één van bovenstaande talencombinaties met goed gevolg afrondt, kunt u als tolk voor het betreffende talenpaar in het Rbtv ingeschreven worden. U moet nog wel een Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan drie maanden) en een pasfoto aanleveren om uw verzoek tot inschrijving compleet te maken. Meer informatie over de inschrijfprocedure vindt u hier.

Met het SIGV-diploma Sociaal Tolken kunt u op basis van de clustering uit de Besluitvorming Arabisch voor meerdere talencombinaties worden ingeschreven in het Rbtv, indien u dat wilt. U moet daartoe dan wel een verzoek tot inschrijving indienen. U kunt alle talencombinaties in één keer aanvragen via ‘Mijn Wbtv’, zodat u maar één keer de wettelijke leges van € 125,00 hoeft te betalen.

Een voorbeeld: een tolk die een diploma van de opleiding Sociaal Tolken Marokkaans heeft behaald, kan niet alleen worden ingeschreven als tolk Nederlands <-> Arabisch (Marokkaans), maar ook als tolk Nederlands <-> Arabisch (Algerijns). De subvariëteit Marokkaans hoort samen met de subvariëteit Algerijns tot het cluster “Marokko”.
Wilt u weten hoe wij de clustering bij andere Arabische subvariëteiten toepassen? Kijk dan op pagina 2 en 3 van de Besluitvorming Arabisch.

Over de opleiding
De opleiding Sociaal Tolken is sterk gericht op de praktijk van het sociaal tolken (tolken in de hulp- en dienstverlening) en bestaat voor het grootste deel dan ook uit werkcolleges die in kleine groepen worden gegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SIGV

Andere talen
Na de opheffing van de SNEVT hebben diverse instellingen initiatieven genomen op het gebied van toetsing en opleiding. Op onze website staan overzichten van alle tolk- en vertaalopleidingen en -toetsen die recht geven op inschrijving in het Rbtv.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe opleidingen en toetsen bij de SIGV en andere instellingen.