Nieuwe tolkopleiding Koerdisch en tolk- en vertaaltoetsen Koerdisch en Albanees

Eind 2014 hebben wij u in onze nieuwsbrief geïnformeerd over de opheffing van de SNEVT. Hiermee verdwenen ook de zogeheten Rbtv-toetsen. Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen gaande.

 

Koerdisch Instituut

Het Koerdisch Instituut te Brussel heeft onderstaande tolk- en vertaaltoetsen Koerdisch ontwikkeld.

 

Tolktoetsen:

Nederlands - Koerdisch (Kermandji)

Nederlands  - Koerdisch (Bahdini)

 

Vertaaltoetsen:

Nederlands --> Koerdisch (Kermandji)

Koerdisch (Kermandji) --> Nederlands

Nederlands --> Koerdisch (Bahdini)

Koerdisch (Bahdini) --> Nederlands

 

Stichting Instituut Gerechtstolken & Vertalers (SIGV)

De SIGV gaat naast haar reguliere aanbod de opleiding Sociaal Tolken per 1 september 2016 ook aanbieden in de talencombinatie:

Nederlands - Koerdisch (Kermandji)

 

KTV Kennisnet

KTV Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen heeft haar toetsenaanbod uitgebreid.

U kunt zich binnenkort inschrijven voor de tolktoets:

Nederlands - Albanees.

 

Alle toetsen voldoen

Wij hebben alle bovenstaande tolk- en vertaaltoetsen en het examen van de opleiding Sociaal Tolken van de SIGV getoetst aan het Kader voor tolk- en vertaaltoetsen en akkoord bevonden. 

 

Inschrijving in het Rbtv

Indien u één van bovenstaande tolk- of vertaaltoetsen met goed gevolg afrondt, dan kunt u als tolk of vertaler in het Rbtv ingeschreven worden. U moet nog wel een recente Verklaring omtrent het gedrag en enkele administratieve stukken aanleveren om uw verzoek tot inschrijving compleet te maken. Meer informatie vindt u op http://www.bureauwbtv.nl/voor-tolken-en-vertalers/nog-niet-ingeschreven.  

 

Contactgegevens

Wilt u een tolk- of vertaaltoets afleggen of de opleiding Sociaal Tolken volgen? Neem dan contact op met de betrokken instantie. De contactgegevens zijn:

 

Koerdisch Instituut vzw

Bonneelstraat 16

1210 Brussel

Tel.              : 0032/(0)2. 230.34.02

E-mail           : info@kurdishinstitute.be

Website        : www.kurdishinstitute.be

 

SIGV

Stationsstraat 6 A
1506 DG Zaandam

Tel.              : 075-631 3020 (tussen 9-12)
E-mail          : secretariaat@sigv.nl

Website        : www.sigv.nl

 

KTV Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

Tel.              : 085 87 86 269

Email           : toetsing@ktv-kennisnet.nl

Website        : www.ktv-kennisnet.nl 

 

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond toetsen.