Op herhaling: meld vermeende afwijkingen van de afnameplicht

Bepaalde opdrachtgevers hebben een wettelijke of contractuele afnameplicht. Op www.bureauwbtv.nl/afnameplicht vindt u informatie over de verplichting om in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten. Ook vindt u daar een formulier waarmee u vragen kunt stellen over de naleving van de afnameplicht of vermeende afwijkingen kenbaar kunt maken. Graag brengen we dit meldpunt nogmaals onder uw aandacht.

 

Op nadrukkelijk verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie dragen wij actief bij aan het versterken van de afnameplicht. Dit doen wij vooral door een actieve voorlichtende rol te vervullen richting instanties met een afnameplicht en de advocatuur. We roepen op om vermeende afwijkingen te melden, we vragen gegevens op over de naleving van de afnameplicht bij instanties met een wettelijke of contractuele afnameplicht en we maken informatie en jurisprudentie over de afnameplicht breder toegankelijk. Wij willen, net als u, dat de betreffende opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus zich aan de afnameplicht houden. Het levert immers een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de Wbtv: het waarborgen van de kwaliteit van meertalige communicatie via tolken en vertalers.

 

Weinig meldingen tot nu toe

Tijdens onze contacten met beroepsverenigingen en individuele tolken en vertalers wordt het niet nakomen van de afnameplicht regelmatig besproken. Om dit signaal op een structurele en transparante wijze te kunnen oppakken hebben wij een meldpunt ingericht. Ondanks de herhaalde oproepen om mogelijke misstanden te melden, hebben wij de afgelopen jaren een zeer beperkt aantal concrete klachten ontvangen. Enkele keren moesten de betrokken instanties erkennen dat ten onrechte geen beëdigde tolk of vertaler was ingezet, maar meestal bleken andere omstandigheden een rol te spelen:

  • De tolkdienst voor de rechtbank betrof geen straf- of vreemdelingenzaak;
  • Een niet-beëdigde tolk werd in het kader van rechtsbijstand niet door een bemiddelingsbureau, maar rechtstreeks door een advocaat opgeroepen en betaald;
  • Er was sprake van spoed (dat kan volgens de Wbtv een reden tot afwijking zijn);
  • Een dienst viel onder een ander regime (contract) zonder afnameplicht, maar werd bemiddeld door een bureau dat voor andere contracten wél een afnameplicht kent;
  • De opdracht bleek om een talencombinatie te gaan, waarvoor geen beëdigde tolken beschikbaar waren.

 

Blijf vermeende afwijkingen melden

Het is van belang dat opdrachtgevers goed gekwalificeerde en integere tolken en vertalers inzetten. Wij roepen tolken en vertalers daarom op om vermeende afwijkingen te blijven melden. Via dit formulier kunt u vragen stellen over de naleving van de afnameplicht door een instantie met een wettelijke of contractuele afnameplicht. Wij proberen alle vragen te beantwoorden door onderzoek te doen bij de betreffende opdrachtgever. Voorwaarde is dat een signaal controleerbaar en dus concreet is. Om een vermeende afwijking te kunnen onderzoeken, hebben we een aantal gegevens van u nodig over de situatie waarop uw vraag betrekking heeft. U kunt dit anoniem doen, tenzij u een terugkoppeling wenst of uitdrukkelijk toestemming geeft uw identiteit bekend te maken.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar via tel. 088 - 7871920 en per e-mail via infowbtv@rvr.org.
Meer informatie over de afnameplicht vindt u
hier.