The Norwegian National Register of Interpreters op bezoek bij Bureau Wbtv

Op 28 september 2017 bracht The Norwegian National Register of Interpreters een bezoek aan Bureau Wbtv. Het doel hiervan was het uitwisselen van informatie en ervaringen over het beheren van een dergelijk register en de wijzen waarop de kwaliteit van tolken en hun diensten wordt geborgd.

Namens het Noorse register was de heer Leonardo Doria de Souza, senior beleidsadviseur, aanwezig. Vanuit Bureau Wbtv waren twee stafmedewerkers en de voorzitter van de Klachtencommissie Wbtv aanwezig.

Met de heer Doria de Souza is uitgebreid gesproken over de inrichting van het Noorse en het Nederlandse register, de afnameplicht, de klachtenregeling, de werkwijze van de klachtencommissie en het waarborgen van kwaliteit door sancties.

In Noorwegen heeft professionalisering van de inzet van tolken bij overheidsdiensten de afgelopen jaren actieve aandacht gekregen. Als gevolg hiervan zijn trainingen en toetsen ontwikkeld. Noorwegen heeft sinds 2005 een tolkenregister, dat gedifferentieerde niveaus van inschrijving kent. Zij stimuleren de doorgroei van tolken naar hogere niveaus door tariefdifferentiatie. De beheerder van het Noorse register heeft, in tegenstelling tot Bureau Wbtv, bevoegdheden om op te treden tegen het niet inzetten van een registertolk.

Het register in Noorwegen bevat alleen tolken in de publieke sector. Hieronder valt de overheid, maar bijvoorbeeld ook de (geestelijke) gezondheidszorg. Vertalers zijn niet in het Noorse register ondergebracht. The Norwegian National Register of Interpreters krijgt een wettelijke basis. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk volgend jaar ingediend.

Het was een interessant gesprek dat zeker een vervolg gaat krijgen. Wij zouden bijvoorbeeld graag meer informatie willen over hun gedifferentieerde stelsel.