Tolk- en Vertaalcongres “Samen kom je verder”

In maart 2016 wordt het Tolk- en Vertaalcongres voor de eerste keer georganiseerd voor alle tolken, vertalers, studenten, vertegenwoordigers van vertaalbureaus, opleiders en overige organisaties in Nederland en België. In onze nieuwsbrief van 22 december 2015 informeerden wij u hier al over. Omdat het congres volgende maand plaatsvindt, brengen we het nogmaals onder uw aandacht.

 

Dit unieke tweedaagse event, met als thema ‘Samen kom je verder’, staat in het teken van kennis delen en discussie. Het congres biedt veel praktische informatie en inspiratie. Daarnaast zijn er volop netwerkmomenten, waarbij u naar verwachting honderden collega’s uit de vertaalbranche kunt ontmoeten. Het congres is een branchebreed initiatief van verschillende organisaties in Nederland en België en vindt plaats op 11 en 12 maart in Hilversum.

 

Meer informatie vindt u op http://www.tenvcongres.nl/

 

Bureau Wbtv zal ook vertegenwoordigd zijn op het congres. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten!