Uw PE-punten registreren

Iedereen met een Burgerservicenummer (BSN) kan een DigiD aanvragen en moet de PE-punten zelf registreren in ‘Mijn Wbtv’. Hoe dat moet, leest u in dit artikel. Voor tolken en vertalers die geen DigiD kunnen aanvragen registreren wij de PE-punten.

 

Een kleine groep tolken en vertalers heeft geen BSN en kan daarom geen DigiD aanvragen. Omdat zij geen gebruik kunnen maken van de digitale omgeving ‘Mijn Wbtv’, registreren wij de PE-punten voor hen.

 

Wij krijgen ook registratieformulieren en certificaten toegestuurd van tolken en vertalers met een BSN, met het verzoek aan ons om die te registreren. Wij registreren echter alleen de PE-punten voor tolken en vertalers die geen DigiD kúnnen aanvragen, omdat zij geen BSN hebben. Tolken en vertalers met een BSN, moeten zelf hun PE-punten registreren via ‘Mijn Wbtv’.

 

Bijscholingsactiviteiten registreren

Wilt u uw gevolgde bijscholingsactiviteiten registreren? Dan kunt u de PE-registratieformulieren en certificaten of diploma’s uploaden via ‘Mijn Wbtv’. U vindt dit portaal op meerdere plaatsen op de website, onder andere in het menu onder ‘Voor tolken en vertalers’, maar ook op de homepage. U logt in met uw DigiD. In het portaal klikt u vervolgens op ‘Permanente educatie’. Hier kunt u de gevolgde bijscholing registreren.

 

In de handleiding van ‘Mijn Wbtv’ ziet u een afbeelding van het scherm ‘Permanente educatie’ in ’Mijn Wbtv’. Hier wordt uitgelegd hoe u PE-punten kunt registreren, documenten kunt toevoegen, enzovoort.

 

In het overzicht ‘registratie(s)’ in ‘Mijn Wbtv’ wordt automatisch uitgerekend hoeveel PE-punten u bij elke taalervaring en specialisatie geregistreerd heeft staan. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de voorwaarden uit het PE-beleid.

 

In het overzicht ‘PE activiteit(en)’ kunt u de door u gevolgde PE-activiteiten registreren en aangeven of deze meetellen voor uw specialisatie.

 

De registratieformulieren vindt u zowel in onze digitale Bibliotheek als in het hoofdstuk Permanente educatie op onze website.

 

Let op: na het afsluiten van een dienst in ‘Mijn Wbtv’, kunt u geen documenten meer toevoegen. Zorg er dus voor dat u de PE-registratieformulieren en certificaten vooraf heeft gescand en opgeslagen, zodat u deze stukken direct kunt uploaden als u PE-punten gaat registreren. Achteraf documenten toevoegen is dus niet mogelijk.

 

Principiële bezwaren

Heeft u principiële bezwaren tegen het gebruik van DigiD? Dan kunt u geen gebruik maken van onze digitale diensten. Wij registreren geen PE-punten voor u. Op het moment dat u uw inschrijving wilt verlengen, kunt u de documenten met betrekking tot uw bijscholingsactiviteiten meesturen en betrekken wij deze bij de beoordeling van uw verlengingsverzoek.