Verdwijnt de Uitwijklijst?!

De laatste tijd krijgen wij veel vragen over de Uitwijklijst Wbtv, die wij beheren naast het Register beëdigde tolken en vertalers. Tolken en vertalers hebben in de wandelgangen gehoord dat de Uitwijklijst verdwijnt. Is dat waar?

 

Nee, dat is niet waar. De Uitwijklijst blijft bestaan. De regels om geplaatst te worden op de Uitwijklijst zijn per 1 juli 2013 veranderd. Ook is het niet meer mogelijk om een verzoek tot verlenging van een plaatsing op de Uitwijklijst in te dienen, als uw plaatsing uiterlijk 1 juli 2016 verloopt.

 

Uitgangspunten Uitwijklijst

Sinds de aanpassing van het Besluit Uitwijklijst Wbtv, is plaatsing op de Uitwijklijst niet meer mogelijk voor talen waarvoor:

  • in Nederland een opleiding of -toets wordt aangeboden, waarvan het diploma of certificaat recht geeft op inschrijving in het Rbtv;
  • in Nederland een opleiding of toets wordt aangeboden, waarmee u kunt aantonen dat u de betreffende taal op C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) beheerst; of
  • binnen de Europese Unie een toets bestaat waarmee u kunt aantonen dat u de betreffende taal op C1-niveau van het ERK beheerst.


Voorwaarden Uitwijklijst

Als u werkt met een niet-toetsbare taal, is plaatsing op de Uitwijklijst mogelijk. Meer informatie daarover vindt u in het artikel ‘Op herhaling: wat is een toetsbare taal?’, elders in deze nieuwsbrief.

 

U moet wel aantonen dat u aan alle vier de onderstaande voorwaarden voldoet:  

  1. integriteit;
  2. taalbeheersing van de toetsbare taal op C1-niveau van het ERK;
  3. ten minste 420 uur scholing in tolk- en/of vertaalvaardigheid en -attitude;
  4. ten minste vijf jaar ervaring als beroepstolk en/of -vertaler in alle vijf de voorgaande jaren, voorafgaand aan uw verzoek tot plaatsing op de Uitwijklijst.


Overgangsbepaling

Tolken en vertalers die op 1 juli 2013 op de Uitwijklijst geplaatst stonden, konden gebruik maken van een overgangsbepaling. Zij kunnen hun plaatsing tot maximaal 1 juli 2016 behouden.

 

1 juli 2016 nadert. Dat betekent dat de tolken en vertalers die op basis van de overgangsbepaling op de Uitwijklijst staan tot 1 juli 2016, na die datum niet meer vindbaar zijn op de Uitwijklijst. Verlenging van die plaatsingen is niet meer mogelijk. Vanaf 1 juli 2016 staan er alleen nog tolken en vertalers op de Uitwijklijst die voldoen aan de voorwaarden die gelden sinds 1 juli 2013 en die hierboven zijn omschreven.

 

Mogelijkheden

Staat u tot 1 juli 2016 op de Uitwijklijst? Dan heeft u drie mogelijkheden:

  1. Indien een van de talen waarvoor u op de Uitwijklijst staat, niet toetsbaar is, dan is er een mogelijkheid om ook vanaf 1 juli 2016 op de Uitwijklijst te staan. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor plaatsing op de Uitwijklijst zoals deze gelden vanaf 1 juli 2013. U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen via ‘Mijn Wbtv’.
  2. Zijn beide talen toetsbaar? Dan is inschrijving in het Rbtv vanaf 1 juli 2016 de enige mogelijkheid. U moet dan voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv. U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen via ‘Mijn Wbtv’.
  3. U onderneemt geen actie. Uw plaatsing op de Uitwijklijst verloopt automatisch op 30 juni 2016 en u bent vanaf dat moment niet meer zichtbaar voor afnemers.

 

Meer informatie

In het archief van de belangrijkste nieuwsberichten van 2013, die u op www.bureauwbtv.nl in het hoofdstuk ‘Nieuws’ kunt vinden, kunt u de wijzigingen in het beleid nog eens nalezen. In onze Bibliotheek op www.bureauwbtv.nl in het hoofdstuk ‘Wetten, regelingen en besluiten’ vindt u het Besluit Uitwijklijst Wbtv en het Besluit inschrijving Rbtv, waarin u een uitgebreide toelichting vindt op de inschrijf- en plaatsingsvoorwaarden.

 

Vragen?

Twijfelt u of de taal waarvoor u geplaatst bent toetsbaar is of heeft u andere vragen? Bel of e-mail dan onze helpdesk. Wij leggen u dan zo goed mogelijk uit wat de mogelijkheden voor u zijn.