Verleng uw inschrijving op tijd!

Veel tolken en vertalers zijn in januari 2009 ingeschreven en moeten deze maand hun verzoek tot verlenging indienen als zij in de toekomst als beëdigde tolk of beëdigde vertaler willen blijven werken. Verloopt ook uw inschrijving in januari 2019? Dien dan op tijd een verzoek tot verlenging in. Op die manier blijft u in het Rbtv vindbaar voor afnemers en krijgt u voorrang bij opdrachten voor politie en justitie in straf- en vreemdelingenzaken. Voor beëdigde vertalers geldt dat zij beëdigde vertalingen kunnen blijven maken.


Ons advies: dien uw verzoek minstens zes weken van tevoren in

Houdt u er rekening mee dat wij enkele weken nodig hebben voor de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek tot verlenging. De wettelijke beslistermijn voor verlengingsverzoeken bedraagt vier weken. Hier leest u hoe een verzoek tot verlenging kunt indienen. 

Als uw verzoek onvolledig is of de factuur nog niet voldaan is, wordt de beslistermijn uitgesteld. Wij raden u daarom aan minstens zes weken voordat uw inschrijving verloopt, een verlengingsverzoek in te dienen. U heeft dan nog voldoende tijd om eventuele ontbrekende documenten te verzamelen en in te dienen. Uw nieuwe inschrijfperiode gaat pas in op het moment dat uw oude inschrijfperiode eindigt. Ook als uw verzoek tot verlenging een jaar eerder al is ingediend en door ons is goedgekeurd. Meer informatie over de verlengingsprocedure vindt u hier. 


Dient u uw verzoek op het laatste moment in?

Dan kan het voorkomen dat wij nog niet op uw verzoek hebben beslist voor het einde van de inschrijfperiode. Uw inschrijving in het Rbtv vervalt dan automatisch, maar er volgt evengoed een beoordeling van uw verzoek. Het is dan mogelijk dat u tijdelijk niet zichtbaar bent in het Rbtv, totdat uw verzoek is beoordeeld.
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan verlengen wij uw inschrijving met ingang van de datum van het besluit. Dus niet met terugwerkende kracht vanaf de datum dat uw inschrijving verliep. Een dag na de datum van het besluit bent u weer zichtbaar in het Rbtv en vindbaar voor opdrachtgevers.


Dient u te laat een verzoek tot verlenging in?

Met te laat bedoelen we: als uw inschrijving in het Rbtv is verlopen. Dan kunt u geen verzoek tot verlenging meer indienen. U kunt in dat geval alleen nog een verzoek tot hernieuwde inschrijving in het Rbtv indienen. Hiervoor moet u de reguliere inschrijfprocedure volgen. U moet dan aantonen dat u zowel aan de huidige inschrijfvoorwaarden voldoet als aan de voorwaarden voor verlenging van een inschrijving. Alleen als u heeft aangetoond dat u aan alle voorwaarden voldoet, schrijven wij u opnieuw in en kunt u weer als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler werken. Meer informatie vindt u in het Besluit verlenging inschrijving Rbtv.

In het besluit dat u van ons heeft ontvangen samen met uw bewijs van inschrijving en in Mijn Wbtv kunt u zien wanneer uw inschrijving(en) verloopt/verlopen.
Let op: de datum op uw pasje is hierbij niet leidend.  


Dient u geen verzoek tot verlenging in?

Dan eindigt uw inschrijving in het Rbtv automatisch na vijf jaren. Dat vloeit voort uit de Wet beëdigde tolken en vertalers. U mag dan geen werkzaamheden meer uitvoeren als beëdigd tolk of beëdigd vertaler. Uw beëdiging is immers onlosmakelijk verbonden met inschrijving in het Rbtv. Verleng dus op tijd als u in de toekomst als beëdigd tolk en/of beëdigd vertaler wilt blijven werken.
 

Vragen?

Heeft u vragen? Bel dan onze helpdesk via 088-7871920 of stuur een e-mail naar infowbtv@rvr.org. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, met uitzondering van de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. Daarover leest u elders in deze nieuwsbrief meer.