Zou u een voorlichtingsbijeenkomst willen bijwonen?

Graag horen wij uw mening over het volgende. Wij zijn van plan een of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor ingeschreven tolken en vertalers. Het doel daarvan is het verstrekken van informatie die van belang is voor de periode van inschrijving in het Rbtv en/of plaatsing op de Uitwijklijst en de verlenging daarvan.

 

Hierbij kunt u denken aan de werking van het portaal, het beleid permanente educatie, de gedragscode en de beëdiging, maar bijvoorbeeld ook de stempel voor beëdigd vertalers en de klachtenregeling. Uiteraard heeft u de gelegenheid om (algemene) vragen te stellen.

 

Voor wie?
Tolken en vertalers die op of na 1 juni 2015 zijn ingeschreven in het Rbtv of zijn geplaatst op de Uitwijklijst ontvangen binnenkort een brief met informatie over onze plannen en de vraag of zij behoefte hebben aan voorlichting in deze vorm. Ook tolken en vertalers die langer dan een half jaar staan ingeschreven of geplaatst kunnen deelnemen aan zo’n bijeenkomst.

 

Interesse?
Voordat wij overgaan tot het organiseren van een of meerdere bijeenkomsten, willen we eerst weten of er vanuit de beroepsgroepen behoefte is aan deze vorm van voorlichting, naast de bestaande website, brochures en nieuwsbrieven.

 

Heeft u interesse in het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst?
Stuur dan vóór 7 maart 2016 een e-mail naar infowbtv@rvr.org met als onderwerp “voorlichtingsbijeenkomst”. Vermeld daarin uw naam, telefoonnummer en woonplaats. Ook kunt u in uw e-mail aangeven welke onderwerpen u graag behandeld zou willen zien.

 

In een volgende nieuwsbrief informeren wij u over de respons en onze vervolgactie.