Wat is er nieuw op onze website?

De afgelopen tijd hebben wij hard gewerkt aan onze website. En we zijn nog niet klaar. Toch laten we u vandaag weten dat er al een aantal nieuwe webpagina’s online staan om u te voorzien van informatie. In dit artikel wordt onder andere aandacht gevestigd op een nieuw onderdeel op onze website: het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Meer podium voor het Kwaliteitsinstituut
In overleg met de nieuwe voorzitter van het Kwaliteitsinstituut, Ralph Beaujean, hebben wij besloten op onze website meer aandacht te besteden aan het Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en/of Bureau Wbtv gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Dit adviescollege heeft dus een belangrijke taak, die niet onderbelicht mag blijven. Het Kwaliteitsinstituut heeft daarom een prominente plaats op onze website gekregen.

Op onze website vindt u in het menu het kopje ‘Kwaliteitsinstituut Wbtv’. Als u daarop klikt, ziet u zes pagina’s met de volgende onderwerpen: 

 1. Wat doet het Kwaliteitsinstituut?
  Hier worden de rol, taken en bevoegdheden van het Kwaliteitsinstituut omschreven en vindt u het Instellingsbesluit.
 2. Aanhangige onderwerpen 
  Hier vindt u een overzicht van de onderwerpen die momenteel bij het Kwaliteitsinstituut in behandeling zijn.
 3. Afgegeven adviezen en bijbehorend beleid 
  Hier vindt u een overzicht van de adviezen die het Kwaliteitsinstituut heeft afgegeven en het beleid dat Bureau Wbtv op basis daarvan heeft vastgesteld.
 4. Samenstelling 
  Hier vindt u een overzicht van de vertegenwoordigers van het Kwaliteitsinstituut.
 5. Contact 
  Het Kwaliteitsinstituut heeft een apart e-mailadres in het leven geroepen. Wilt u een signaal afgeven of heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar het Kwaliteitsinstituut.
 6. Werkwijze
  Hier leest u hoe het Kwaliteitsinstituut te werk gaat. U vindt hier ook het reglement en het jaarverslag 2016.

Programma Tolken in de Toekomst
Op 1 april 2017 is het Programma Tolken in de Toekomst van start gegaan binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie. Langs de drie aandachtsgebieden inzet, inkoop en kwaliteit/integriteit wordt gewerkt aan concrete verbetervoorstellen en vernieuwing. Sinds kort vindt u op de homepage van onze website een bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie over het Programma Tolken in de Toekomst. Tolken en vertalers die willen meedenken of op de hoogte gehouden willen worden over de voortgang, kunnen contact opnemen via tolkenindetoekomst@minvenj.nl

Veelgestelde vragen
Op onze website vindt u sinds kort antwoord op veelgestelde vragen. De vragen zijn onderverdeeld in categorieën. Door op een categorie te klikken ziet u de vragen die betrekking hebben op dat onderwerp. Op deze manier kunnen wij u sneller voorzien van informatie. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze helpdesk via 088 - 7871920 of infowbtv@rvr.org.

Korte enquête over onze website
Via www.bureauwbtv.nl stellen wij bezoekers van onze website in de gelegenheid mee te werken aan een klein onderzoek. Geïnteresseerden moeten vijf korte vragen over hun zoektocht naar informatie op onze website beantwoorden. Met de antwoorden willen we onze website verbeteren.
Heeft u opmerkingen over onze website, verbeterpunten of ondervindt u problemen? Laat het ons dan weten via infowbtv@rvr.org.