Welke PE-opleidingen zijn erkend?

Bureau Wbtv kan aanbieders van scholingsactiviteiten aanwijzen. Dit gebeurt op verzoek van de aanbieder. U heeft in eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen dat het aantal PE-punten dat u bij zo’n erkende opleiding behaalt, vast staat. Inmiddels hebben wij weer twee opleidingsinstellingen aangewezen. In dit artikel vindt u een actueel overzicht van de erkende opleidingen.

 

Wilt u bijscholing volgen waarvan de kwaliteit geborgd is en het aantal PE-punten vaststaat?  Dan kunt u scholingsactiviteiten volgen bij opleidingsinstellingen die door Bureau Wbtv zijn aangewezen. Aangewezen opleidingsinstellingen noemen we erkende opleidingen.

 

Overzicht erkende opleidingen
Inmiddels hebben wij de volgende opleidingsinstellingen aangewezen:

 

1.    KTV Kennisnet

2.    OCPE

3.    Tolken Select

4.    EBTV

5.    Het Talenhuis

6.    Avila Coaching

7.    SIGV

8.    Teamwork

9.    eCPD webinars

10.  ITV Hogeschool

 

U vindt de namen van de aangewezen opleidingsinstellingen (inclusief een link naar hun website) ook op de Wbtv-site onder 'Erkende instellingen'.

 

Bovenstaande tien instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen.

 

Heeft u een scholingsactiviteit bij een erkende opleiding met succes afgerond?
Dan kunt u volstaan met het opsturen of uploaden (zodra het portaal beschikbaar is) van een bewijs van deelname of certificaat. Het aantal PE-punten dat u hiervoor kunt registreren staat vast. Ook als u de scholingsactiviteit heeft gevolgd vóór de datum van aanwijzing. Let wel: of een scholingsactiviteit relevant is, blijft een individuele afweging van de tolk of vertaler.

 

Controle
Wij blijven de kwaliteit van de erkende opleidingen controleren. Blijkt dat die niet voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen wij de aanwijzing intrekken. Dat heeft echter geen gevolgen voor de PE-punten die u tot dan toe heeft verworven.

 

Meer weten?
Meer informatie over de verplichte bijscholing vindt u in het Besluit permanente educatie en in de Nadere regels Besluit permanente educatie.
Heeft u een vraag? Mail of bel dan onze helpdesk. Wij helpen u graag verder.