Onafhankelijke adviescommissies

Bureau Wbtv wordt op verschillende terreinen ondersteund door adviescommissies. Hieronder vindt u per commissie een beschrijving en een overzicht van de leden.

 

Kwaliteitsinstituut Wbtv 

Het Kwaliteitsinstituut adviseert ons gevraagd en ongevraagd over beleid en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wbtv.

De commissie bestaat op dit moment uit:

 • Dhr. mr. R.G.A. (Ralph) Beaujean, voorzitter
 • Dhr. J.F.M. (Jos) Fuchs, plaatsvervangend voorzitter
 • Mw. dr. ir. J. (Hanneke) Bot
 • Dhr. mr. P.L.M. (Paul) Stieger
 • Dhr. mr. E.J.L. (Erwin) van de Glind
 • Mw. drs. A.G.S.E. (Simone) van de Wijdeven
 • Mw. mr. M.I. (Marijke) Roelofsen
 • Mw. dr. A.M. (Agnes) Kerékjártó
 • Mw. prof. dr. H.D.M. (Heidi) Salaets
 • Mw. drs. M. (Mila) Chevalier
 • Mw. drs. H. (Hana) Kulisanova

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut.
Secretaris: mevrouw mr. C. (Charlotte) Starreveld-Aarts, medewerker Bureau Wbtv.

 

Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie btv)

De Commissie btv adviseert ons op het niveau van de wettelijk vereiste tolk- en vertaalcompetenties. De commissie toetst onder andere op dossierniveau of een tolk/vertaler kan worden ingeschreven in het Rbtv op grond van artikel 5 van het Besluit inschrijving Rbtv.

 

De Commissie btv bestaat uit: 

 • De heer Ph.J.E. (Phil) Hyams M.A., voorzitter
 • Mevrouw A.L. (Anna) Hakopian M.A.
 • Mevrouw mr. drs. P. (Perpetua) Uiterwaal
 • Mevrouw H. (Henriette) Kunen
 • Mevrouw dr. K. (Katalin) Balogh
 • De heer E. (Edward) Khoshaba
 • De heer mr. J. (Jamal) el Hannouche

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de Commissie btv.
Secretaris: mevrouw S. (Sharon) van de Pol, stafmedewerker Bureau Wbtv.

 

Adviescommissie Talen Wbtv

De Adviescommissie Talen Wbtv adviseert ons desgevraagd over kwesties rond de talen waarvoor tolken en vertalers in het register kunnen worden ingeschreven of op de Uitwijklijst kunnen worden geplaatst. De commissie brengt advies uit over de aanduiding van de talen, de inhoud van taallijst, varianten van een taal (erkende dialecten of mengvormen) en de wijze waarop een tolk of vertaler kan aantonen zo’n variant te beheersen, het onderscheid tussen geschreven en gesproken varianten van de talen op de taallijst en de mate waarin taalcompetenties voor de ene taal uitwisselbaar zijn voor (een) andere.

 

De Adviescommissie Talen Wbtv bestaat uit de volgende vaste leden:  

 • De heer dr. M.G. (Maarten) Kossmann
 • De heer dr. T. (Tom) Hoogervorst

Per taal(groep) worden naar behoefte specialisten aan de commissie toegevoegd.

 

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie Talen.
Secretaris: mevrouw E. (Eva) Noppen, stafmedewerker Bureau Wbtv.

 

Klachtencommissie Wbtv

Tegen een gedraging van een tolk of vertaler kan een klacht worden ingediend bij Bureau Wbtv. Die klacht wordt vervolgens door de Klachtencommissie Wbtv behandeld, waarna advies aan ons wordt uitgebracht over het te nemen besluit. 
 

De Klachtencommissie Wbtv bestaat uit: 

 • De heer mr. P.H. (Peter) Louwers, voorzitter
 • De heer mr. R.M. (Rein) Peters, plaatsvervangend voorzitter
 • Mevrouw mr. M.H.R. (Marieke) de Boer
 • De heer mr. drs. E. (Eelco) den Boer
 • De heer drs. S.J.A.M. (Stefan) van den Langenberg
 • De heer G.A. (Bert) Roodenrijs, BTr
 • Mevrouw dr. N. (Nienke) Doornbos
 • Mevrouw J.A.M. (Jeanine) Sousa Martins-Bierhoff, BTr

De Raad voorziet in de ambtelijke ondersteuning van de Klachtencommissie Wbtv.
Secretaris: mevrouw mr. T. (Teuntje) Mennen, stafmedewerker Bureau Wbtv.

 

Commissie voor bezwaar

Tegen bijna elk besluit van Bureau Wbtv kan bezwaar worden ingediend. De Commissie voor bezwaar adviseert ons, eventueel na een hoorzitting, over het te nemen besluit op zo'n bezwaarschrift.

 

De Commissie voor bezwaar bestaat uit: 

 • De heer mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP, voorzitter
 • De heer mr. H.A.G. (Gjalt) Schippers, voorzitter
 • De heer mr. A.A. (Adriaan) Kop, voorzitter
 • Mevrouw mr. F.A.M. (Femke) de Bruijcker-Rethans
 • De heer mr. J.F. (Hans) Penning de Vries

Griffier: mevrouw D. (Derya) Kocyilmaz, stafmedewerker Bureau Wbtv.