Heeft u een klacht over een medewerker van Bureau Wbtv?

Wie niet tevreden is over een gedraging van een medewerker van Bureau Wbtv, kan daarover een klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Klik hier voor het klachtenprotocol