Aanmelden voor het Rbtv of de Uitwijklijst

Ik wil een verzoek tot inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst indienen. Hoe werkt dat?
U kunt in dat geval gebruikmaken van de inschrijfprocedure.

 

Moet ik betalen voor een verzoek tot inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst?
Ja, iedereen die een verzoek tot inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst indient, moet € 125,00 betalen. De hoogte van deze kosten is wettelijk vastgelegd. De uitkomst van de beoordeling van uw verzoek is hierop niet van invloed. Als u na een eerder verzoek tot inschrijving een tweede verzoek indient, bent u daarvoor opnieuw het bedrag van € 125,00 verschuldigd. De kosten worden dus per aanvraag in rekening gebracht. U kunt wel een verzoek indienen voor meerdere talencombinaties of vertaalrichtingen tegelijkertijd, zodat u maar één keer € 125,00 hoeft te betalen.

 

Kan ik voor andere talen dan het Nederlands worden ingeschreven?
Ja. Het Nederlands hoeft niet een van de actieve talen te zijn. Als u aan de voorwaarden voor inschrijving voldoet kunt u bijvoorbeeld ook als tolk Frans <-> Engels of als vertaler Frans --> Engels ingeschreven worden. De inschrijfvoorwaarden zijn voor alle talen hetzelfde.

 

Ik woon in het buitenland. Kan ik me ook laten inschrijven?
Ook als u in het buitenland woont, is het mogelijk om ingeschreven te staan in het Rbtv. U moet dan wel gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Als u in het buitenland woont, moet u dezelfde inschrijfprocedure volgen als tolken en vertalers die woonachtig zijn in Nederland. Uw integriteit moet worden gewaarborgd met een buitenlandse integriteitsverklaring die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waarin u woont. De beëdiging vindt dan plaats bij de rechtbank te ’s-Gravenhage.

 

Welke diploma’s geven recht op inschrijving in het Rbtv?
Op deze pagina vindt u een overzicht van tolk- en vertaalopleidingen waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het Rbtv. Deze lijst is niet uitputtend.

 

Zijn er tolk- of vertaaltoetsen waarmee ik kan worden ingeschreven?
Ja. Op deze pagina vindt u een overzicht van tolk- en vertaaltoetsen waarvan het certificaat recht geeft op inschrijving in het Rbtv. Deze lijst is niet uitputtend.