Afnameplicht

Wat houdt de afnameplicht in?
Het is van belang dat binnen het straf- en vreemdelingenrecht goed gekwalificeerde en integere tolken en vertalers worden ingezet. In artikel 28 van de Wbtv is daarom vastgelegd dat bepaalde afnemers en diensten verplicht zijn om in straf- en vreemdelingenzaken in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten. Welke afnemers en diensten een wettelijke afnameplicht hebben, vindt u hier. De wettelijke afnameplicht geldt niet voor de Uitwijklijst. De Raad voor Rechtsbijstand is wel met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) en Livewords (voorheen: Concorde) een contractuele afnameplicht overeengekomen van tolken en vertalers van de Uitwijklijst.

Ik heb vragen over de naleving van de afnameplicht. Waar kan ik hiermee terecht?
De handhaving van de afnameplicht is niet belegd bij één instantie. Uitgangspunt is dat afnameplichtige instanties, zoals de gerechten, het Openbaar Ministerie en de politie, de wet naleven. Vanuit onze rol als beheerder van het Rbtv hebben wij de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen gericht op naleving van de afnameplicht. Een van deze initiatieven is het meldpunt afnameplicht. Met dit formulier kunt u vragen stellen over de naleving van de afnameplicht door een instantie met een wettelijke of contractuele afnameplicht.