Veelgestelde vragen

Hoe kan ik beëdigde tolk/vertaler worden?

Iedereen kan zich vestigen als zelfstandige tolk of vertaler. Tolk en vertaler zijn vrije beroepen. In sommige gevallen moet echter een beëdigde tolk of beëdigde vertaler worden ingeschakeld. Het beroep van beëdigde tolk en beëdigde vertaler is wel beschermd, namelijk via de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Om aan de slag te kunnen gaan als beëdigd tolk of beëdigd vertaler, moet u staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) én zijn beëdigd als tolk en/of vertaler door de rechtbank op basis van die inschrijving. In Nederland worden diverse tolk- en vertaaltoetsen en tolk- en vertaalopleidingen aangeboden waarmee u kunt worden ingeschreven in het Rbtv. Overzichten van alle toetsen en opleidingen vindt u hier. Er zijn ook andere mogelijkheden om in het Rbtv te worden ingeschreven. De voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv vindt u hier.

 

Wat is het verschil tussen een beëdigd tolk/beëdigd vertaler en een niet-beëdigd tolk/niet-beëdigd vertaler?

Een beëdigde tolk mag als zodanig optreden voor onder andere rechtbanken, de IND en de politie. Niet-beëdigde tolken mogen dit in eerste instantie niet. Een ander belangrijk verschil is dat alleen beëdigde vertalers gewaarmerkte vertalingen (ook wel beëdigde vertalingen) mogen maken. Vertalers die niet beëdigd zijn, mogen dit niet.

 

Wat is het verschil tussen een tolk en een vertaler?

Een tolk voert mondelinge werkzaamheden uit en zorgt ervoor dat gesprekken goed verlopen. Het is ook mogelijk dat een tolk werkt met gebaren, in het geval hij tolkt voor een doof persoon. Dat heet een tolk Nederlandse gebarentaal. Bij vreemdelingen- en asielprocedures, congressen, bedrijfsbezoeken of beurzen is vaak een tolk aanwezig.
Een vertaler werkt alleen met geschreven teksten. Denk aan het vertalen van rapporten, correspondentie, reclamemateriaal, handleidingen en websites, maar ook officiële documenten zoals diploma's, notariële akten en contracten.
Een vertaler kan ook tolk zijn (en andersom), maar dit is niet vanzelfsprekend. Voor beide beroepen zijn deels dezelfde, maar deels ook andere vaardigheden nodig.