Wat is/doet een beëdigde tolk of beëdigde vertaler?


Tolken en vertalen zijn vrije beroepen. Dat wil zeggen dat er geen wettelijke eisen voor gelden. In sommige gevallen echter, moet een beëdigde tolk of beëdigde vertaler worden ingeschakeld. Het beroep van beëdigde tolk en beëdigde vertaler is wel beschermd, namelijk via de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

 

Wat is een beëdigde tolk?
Een beëdigde tolk is bevoegd om in straf- en vreemdelingenzaken op te treden als tolk. Deze kwalificatie is met name ingesteld voor opdrachtgevers met een afnameplicht.

​​​​​​​Alle beëdigde tolken staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Op internet kunt u meerdere registers vinden met tolken en vertalers. Maar alleen in het Rbtv vindt u de namen en gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk te werken. Dat betekent dat alleen tolken die in het register staan én beëdigd zijn, werkzaamheden als beëdigd tolk mogen uitvoeren. Tolken die in het Rbtv zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.


Wat is een beëdigde vertaler?
Een beëdigde vertaler is bevoegd om gewaarmerkte vertalingen te maken. Dit is nodig bij de vertaling van officiële documenten zoals diploma's, paspoorten, een medische verklaring en documenten van de burgerlijke stand. 

Alle beëdigde beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Op internet kunt u meerdere registers vinden met tolken en vertalers. Maar alleen in het Rbtv vindt u de namen en gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigd vertaler te werken. Dat betekent dat alleen ertalers die in het register staan én beëdigd zijn, gewaarmerkte vertalingen mogen maken of werkzaamheden als beëdigd vertaler mogen uitvoeren. Vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.