Welke stempel moet ik als beëdigd vertaler gebruiken?


Het is gebruikelijk dat een beëdigde vertaler gewaarmerkte vertalingen voorziet van een stempel. Op die manier is voor de afnemer en eventuele verdere gebruikers van het document gemakkelijk te zien dat het een gewaarmerkte vertaling betreft. Deze werkwijze was en is niet verplicht, maar is wel al decennia lang volledig ingeburgerd in de vertaalwereld.

Er zijn geen vaste regels over hoe een gewaarmerkte vertaling moet worden gemaakt en hoe de stempel eruit moet zien. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is wel voornemens een ministeriële regeling op te stellen over het gebruik van de stempel. Op welke termijn dat gaat gebeuren is echter niet bekend. Tot die tijd kunt u naar eigen inzicht een stempel laten maken. Er zijn diverse stempelmakers die hiervoor een ontwerp hebben. Ook verwijzen we u naar de Richtlijnen voor beëdigde vertalingen van het NGTV. Wilt u daarover meer weten? Neem dan contact op met het NGTV. Het NGTV stelt via (het afgeschermde deel van) hun website ook voorbeelden van slotformules ter beschikking aan hun leden.